Om det är tillåtet att köpa produkter för att sedan sälja dem vidare

2017-02-22 i Immaterialrätt
FRÅGA
Är det lagligt att köpa t.ex. en lotion, hudolja eller liknande produkt av ett märke och sedan sälja det vidare på en egen hemsida uppdelat i mindre portioner? Och i så fall, måste man skriva ut exakt vilket märke och innehållsförteckning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Intrång i immateriella rättigheter
Utgångspunkten är att det inte är okej att köpa andras produkter för att sedan sälja de vidare, såvida inte tillstånd för detta har givits av leverantören. Skulle du sälja produkterna vidare utan detta tillstånd skulle du riskera att göra intrång i leverantörens immateriella rättigheter, exempelvis i dess varumärkesrätt. Det är nämligen endast rättighetshavaren som har rätt att sprida sina produkter och de rättigheter som kan hänföras till dem.

Vad du kan göra
Min rekommendation är att du kontaktar företaget vars produkter du vill sälja och föreslå att du vill inleda ett samarbete.

________________________________________________________________________________________________________
Återkom gärna i kommentarsfältet om du anser att situationen fortfarande är oklar. Får du ytterligare juridiska funderingar är du välkommen tillbaka till Lawline!

Med vänlig hälsning,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?