Om definition av samboskap och om samboavtal

FRÅGA
Hej!Jag äger lite aktier samt har sparpengar. Jag har en son från ett tidigare förhållande.Jag är ogift och har aldrig varit gift.Nu har jag funderingar på att köpa en bostadsrätt i Sthlm, alltså dyrt.Jag bor med min pojkvän men han är ej skriven hos mig och kommer ej att skriva sig hos mig. Han har inga pengar eller tillgångar, Han har inga barn. Behöver jag skriva något slags samboavtal trots att han ej är skriven hos mig?Blev helt förtvivlad när jag häromdagen läste att sambolagen säger att han vid en bodelning typ har rätt till hälften av allt jag äger och har?!Stämmer det?Räknas vi ens som sambos då han inte är skriven hos mig?Vänligen
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När två personer stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och har ett gemensamt hushåll så anses de som sambor, vilket framgår av Sambolag (2003:376) 1 § första stycket. Det är trots bestämmelsen omöjligt att ge en fullständigt klar definition av vilka som räknas som sambor, men om du och pojkvännen i praktiken bor ihop med avsikten att sammanboendet ska ha viss varaktighet, har en förbindelse som i regel omfattar sexuellt samliv och samarbetar i viss utsträckning i fråga om hushållet och/eller ekonomin så kommer ni med allra största säkerhet anses som sambor, även om pojkvännen formellt sett är folkbokförd någon annanstans. Eftersom pojkvännen är, och kommer att vara, folkbokförd på annat håll så kan det dock i teorin bli något svårare att visa på att ett samboförhållande föreligger om en eventuell rättslig prövning behöver få den saken klargjord.

Om ni flyttar isär så anses samboförhållandet ha upphört (Sambolag 2 § första stycket, punkt 2). Det innebär att endera av er kan begära att samboegendomen ska fördelas mellan er genom bodelning (Sambolag 8 § första stycket). Här är det viktigt att notera att bodelningen endast omfattar så kallad samboegendom, vilken är i regel långt mer begränsad i omfång än vad som hade gällt för giftorättsgods i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Som samboegendom avses endast gemensam bostad och gemensamt bohag, under förutsättning att de har förvärvats för gemensam användning (Sambolag 3 §). Eftersom du och pojkvännen redan är i ett samboförhållande så innebär det att om du införskaffar bostadsrätten med syfte att använda den som ert gemensamma hem, och ni därefter innehar den huvudsakligen för detta syfte, så kommer bostadsrätten förutsättas vara er gemensamma bostad, det vill säga samboegendom (Sambolag 5 § första stycket, punkt 3). Som bohag räknas möbler, hushållsmaskiner, prydnadsföremål, böcker och andra föremål som är avsedda för det gemensamma hemmet, dock inte sådant som används uteslutande för den ena sambons bruk. Detta utesluter också lös egendom som inte är avsedd för det gemensamma hemmet, exempelvis aktier och sparade medel på bankkonton (Sambolag 6 §). Om bohag har införskaffats under ert samboförhållande så förutsätts det vara samboegendom och ingår på samma sätt som den nya bostadsrätten i en eventuell bodelning. Det innebär samtidigt att de föremål du redan hade innan din pojkvän flyttade in hos dig inte kan anses som samboegendom, såvida de inte införskaffades kort före hans inflyttning och de kan förutsättas vara avsedda för ert gemensamma hem.

För att utesluta viss egendom från en eventuell bodelning så kan ni ingå ett så kallat samboavtal där ni klargör att exempelvis bostadsrätten som du införskaffar som ert gemensamma hem ska undantas (Sambolag 9 § första stycket). Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av er båda för att vara giltigt (Sambolag 9 § andra stycket). Här kan hjälp från en familjerättsjurist, förslagsvis vår egen samarbetspartner Familjens Jurist, vara behövlig för att formulera avtalet och vägleda er genom förfarandet. Om bostadsrätten på detta vis undantas så kommer den inte att anses som samboegendom. Det är dock värt att notera att även om bostadsrätten inte anses som samboegendom, och därmed inte ingår i en bodelning, på grund av samboavtalet så har din sambo en liten chans att kunna överta den vid samboförhållandets upphörande om han kan anses bäst behöva den och övertagandet genom en helhetsbedömning kan anses som skäligt. Eftersom ni inte har några gemensamma barn tillsammans så skärps emellertid kravet ytterligare, varpå din sambo måste kunna visa på synnerliga skäl för att överta bostadsrätten (Sambolag 22 § första stycket). Kravet på ’synnerliga skäl’ är högt ställt och kommer endast i fråga i mycket klara undantagssituationer.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86874)