Om cosplay och föregivande av allmän ställning

2015-05-20 i Övriga brott
FRÅGA
När det gäller maskerad, cosplay m.m, vart går gränsen när man klär ut sig till polis? Vad säger lagen om användandet av uniformer, gradbetäckningar, utrustning osv.Gäller detta endast imitation av svensk polis eller även andra länders poliser?Gäller samma regler för imitation av väktare?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Den som obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som ger honom sken av att tillhöra en kår i det allmännas tjänst, exempelvis polisen, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader för föregivande av allmän ställning, vilket framgår av Brottsbalk (1962:700) 17:15 första stycket. Eftersom en ordningsvakt, liksom polis, är i det allmännas tjänst så omfattas imitation av dessa också av bestämmelsen. En väktare är däremot inte i det allmännas tjänst, varav imitation av dessa som utgångspunkt inte omfattas. Väktare kan dock genom påbyggnad till sin väktarutbildning anställas som skyddsvakter, vilka är i det allmännas tjänst för bevakning av skyddsobjekt. Det finns därmed en risk att även om du utger dig för att imitera en väktare så kan folk förväxla dig med en skyddsvakt. På samma sätt så kan det finnas en risk att du förväxlas med svensk polis i din utstyrsel som utländsk polis, om deras tjänstetecken är tillräckligt lika. Lagbestämmelsen krav på att ”ge sken” handlar om att utstyrseln måste vara ägnad att lura människor att förväxla dig med exempelvis poliser, det vill säga att tjänstetecknet måste vara tillräckligt realistiskt.

Om du dock klär ut dig till polis i samband med cosplay så torde inte bestämmelsen aktualiseras, med hänseende till att det då framgår av omständigheterna på samma sätt som i samband med exempelvis en maskerad eller filminspelning att du inte är polis. För att minimera risken för förväxling så bör du möjligen undvika att befinna dig på plats dit allmänheten äger tillträde eller inte vara alltför realistiskt klädd på en sådan plats.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (808)
2020-07-31 Påstått sexualbrott och falsk tillvitelse
2020-07-31 Att bjuda personer under 20 års åldern?
2020-07-31 Är det olagligt för en 16-åring att ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?
2020-07-31 Kan man köpa läkemedel från England efter de gått ur EU?

Alla besvarade frågor (82609)