Om bouppteckning och arvskifte

FRÅGA
Min farmor har gått bort och hon har en massa pengar på flera miljoner.. pappa lever inte längre utan vi är bara 4a stycken barn barn och systrar kvar som hennes anhöriga.. kommer vi barn barn få ärva hennes pengar då? Och hur går man isåfall tillväga att allting går lika till med pengar fördelningen ? Huset har hon sålt redan men sakerna i huset vet jag inte om hon sålt också, och hon har saker i huset som också är värt pengar...
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta svar förutsätter jag att din farmor inte har någon efterlevande make som har rätt till bodelning, eftersom du inte nämnt något om det i frågan. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalk (1958:637) har barn och barnbarn företräde framför syskon till den avlidne, och i detta fall kommer ni barnbarn att ärva allt lika såvida inte din farmor testamenterat bort en del av sin förmögenhet. Utgångspunkten är att arvingarna och testamentstagare är dödsbodelägare, som gemensamt förvaltar den dödes egendom under boets utredning.

Dödsbodelägarna företräder dödsboet och har rätt att tala och svara i mål som rör boet (18 kap. 1 § ÄB). Dödsbodelägarna kan dock begära av rätten att förordna en boutredningsman, som istället förvaltar egendomen (19 kap. 1 § ÄB), vilket kan utgöra en advokat som ser till att allt går rätt till.

Enligt 20 kap. 1 § ÄB ska en bouppteckning förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan förlänger tiden med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak. I bouppteckningen ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas så som de var vid dödsfallet. När skulderna har betalats kan arvskifte ske, vilket innebär att arvet delas upp till de arvsberättigade. För mer info om arvskifte kan du läsa här och/eller kontakta Skatteverket.

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll