Om bostad är samboegendom och om bostaden kan utmätas pga. sambons skulder

Sedan ett tag tillbaka, så köpte jag en bostadsrätt. Under denna period var jag tillsammans med min nuvarande partner, vi var dock inte sambos. Syftet var att han skulle flytta in samma dag som jag. Före inflytten så upprättade vi ett samboavtal som förklarade att bostadsrätten helt skulle tillfalla mig vid eventuell bodelning - av säkerhetens skull. Jag är till 100% ägare av bostaden - alla lån och hela kontantinsatsen har jag stått för.1. Vi var inte sambos vid tidpunkten jag skrev på köpeavtal för bostadsrätten. Är bostaden trots detta samboegendom?2. Behövde min partner teckna på godkännande av pantsättning trots att vi då inte var sambos?3. Om min partner har en skuld hos Kronofogden, har dem rätt att avmäta min lägenhet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline!

Som samboegendom räknas gemensam bostad och bohag (3 § sambolagen). Då ni båda flyttade in samma dag kan det betraktas som att bostaden köptes för ert gemensamma bruk och kan därför räknas som samboegendom.

Men eftersom ni skrev ett samboavtal, i vilken din sambo avstod från bostaden/bostadsrätten, så har inte din gamla sambo rätt till bostaden. Bostaden ska inte räknas med i samboegendomen vid en eventuell bodelning, eftersom ni har valt att bostaden inte ska ingå i bodelningen (jfr 9 § sambolagen).

Det kan hända att viss annan egendom i bostaden ändå ingår vid en eventuell bodelning, eftersom ni har avtalat om att bara bostaden ska uteslutas vid bodelningen.

Svar på dina frågor:

(1) Bostaden är inte samboegendom i ert fall, pga. samboavtalet. (Det krävs att samboavtalet är skriftligt och att ni båda undertecknat det, se 9 § sambolagen.)

(2) Din sambo, som inte var din sambo vid bostadsköpet, behövde inte teckna något godkännande av pantsättning. Om ni dock fortfarande bor tillsammans, och du i framtiden tänker pantsätta bostaden igen, då krävs det att din sambo skriver under (jfr 25 § sambolagen).

(3) Kronofogden kan bara utmäta bostadsrätten om det tydligt framgår att bostaden också ägs av din sambo. Om du har bevis på att det är du som stått för alla kostnader vid köpet av bostadsrätten, (dvs. du har alla kvitton, kontrakt i ditt namn, osv.) så bör det inte vara några problem för dig att bevisa att det är du som äger bostadsrätten. Eftersom, det är du som står på kontraktet och ni har ett samboavtal, talar det för att Kronofogden inte kan utmäta din egendom-bostadsrätt för din sambos skulder (jfr 4 kap. 17 § utsökningsbalken). Bor ni fortfarande tillsammans kan dock annan egendom i bostaden utmätas av Kronofogden – det rör sig främst om annan egendom ni samäger eller som kan räknas som samboegendom.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”