Om bortadopterat barn har rätt till arv från biologisk förälder

FRÅGA
Ärver till Sverige adopterat barn sin biolagiska far som bor i Finland?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett barn som blivit adopterat är att se som adoptantens barn och inte som den biologiska förälderns barn. Detta står i 4 kap. 8 § Föräldrabalken, och det innebär att ett barn som blivit bortadopterat inte kan ärva sin biologiska förälder. Det finns dock en möjlighet för den biologiska föräldern att testamentera bort sin egendom till sitt biologiska barn. Reglerna om testamente finns i Ärvdabalken.

Med vänlig hälsning,

Amani Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (824)
2020-06-30 Vad händer med uppskov vid försäljning av bostad om man avlider?
2020-06-30 Vad händer då dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna?
2020-06-29 Förmånstagarförordnande och dödsbo
2020-06-29 Sälja fastighet i dödsbo där delägare inte är överens

Alla besvarade frågor (81635)