Om bodelning, gåvor och försörjningsskyldighet inför att samboförhållande upphör

FRÅGA
Hej lawline!Jag gör mig inte riktigt klok på lagtexten kring vad som gäller i sambolagen så jag testar att vända mig till er. Situationen är så att jag har en kompis som jobbar två jobb för att kunna försörja sig och sin sambo, hon har ingen direkt egen inkomst och han står för alla kostnader för de båda. Han känner nu att han vill lämna relationen men är orolig för de saker han köpt/fått både under sambotiden och innan. De har tyvärr inte skrivit något samboavtal och han är rädd att bli av med hälften av allt han äger. Hon säger att han är försörjningsskyldig för henne pga. sambolagen vilket låter helt fel. De bor i en hyresrätt som enbart han är skriven på så den bör hon inte ha rätt till men vad händer med alla saker han köpt? Räcker det att bevisa att det är han som köpt dem för att han sen ska få behålla dem? Han har inte sparat kvitton på allt men kan kontoutdragen räcka som bevis iså fall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör måste en bodelning göras i tingsrätten, om någon av parterna begär att det, enligt 8 § sambolagen. Oftast när sambor går isär delar man på sakerna problemfritt, speciellt om de bodde i en hyresrätt. Men ibland kan parterna inte komma överens och då måste en bodelning ske i tingsrätten. Observera att det finns en tidsfrist på 1 år för att begära en bodelning, efter att den tiden har löpt ut kan man inte rättsligt kräva att en bodelning ska ske.

Det som fanns i ett sambors hem kan delas upp i olika kategorier, nämligen den gemensamma bostaden, bohaget i den gemensamma bostaden och övriga saker. Dessa kan räknas som samboegendom och då ingå i bodelningen eller inte, beroende på dess karaktär.

Den gemensamma bostaden:
Av informationen i din fråga verkar det som att din vän skaffade bostaden innan de blev sambor, varför denna bostad inte kommer att räknas som samboegendom och kommer alltså inte ingå i en bodelning, enligt 3 och 5 stycke 1 punkt 3 §§ sambolagen.

Bohaget:
Hit räknas t.ex. möbler, köksutrustning, inredning och dylikt. Huvudregeln är att bohag som har köpt in under sambotiden antas ha köpts in för det gemensamma hemmet, som två sambor bygger upp tillsammans, och oavsett vem som betalade för sakerna ingårdessa i bodelningen, enligt 6 § sambolagen. Medan t.ex. möbler som din vän har köpt innan samborelationen inleddes vanligtvis inte ingår i bodelningen.

Övriga saker:
Exempelvis kläder och andra saker som uteslutande används av den ena sambon ingår intei bodelning som huvudregel. Hit räknas även saker för fritidsändamål, gåvor, testamenterade saker, arv och sådana saker som har trätt i deras ställe (t.ex. om han ärvde antika silverskedar men sålde dessa och köpte en lampa istället, då ingår inte lampan), enligt 6, 7 och 4 §§ sambolagen. Även övriga saker som din vän köp eller fått innan samborelationen ingår inteheller. Kvitton och kontoutdrag kan vara bra bevis om det skulle bli en tvist om dessa saker men det går inte med säkerhet att säga att de räcker.

I det här fallet blir det endast gemensamt bohag som kommer att bodelas, alltså delas 50–50 mellan parterna, enligt 14 § sambolagen. Sådant som inte kan fysiskt kan delas får säljas och pengarna delas eller att den ena sambon betalar hälften av värdet för saken till den andra sambon.

Om din vän och hans sambo kommer bra överens och är ense om att relationen bör ta slut kan de ingå ett föravtal, enligt 10 § sambolagen. Ett sådant avtal innebär att de kommer överens om att sambolagens hälftendelningsregler inte ska tillämpas och de kan komma överens om en egen fördelning, t.ex. att bohaget ska delas 70–30.

Vad gäller försörjningsskyldigheten så finns den inte för sambor, till skillnad från reglerna för äktenskap. Inte heller underhållsskyldighet gäller för sambor. Det som kan skapa missförstånd angående försörjningsskyldigheten är reglerna i socialtjänstlagen där frågor om bistånd och försörjningsstöd avgörs utifrån hur ansökandes personliga förhållanden ser ut, där en samborelation räknas in och spelar roll för beviljandet av stödet. Detta ska dock inte misstolkas som att en sambo har försörjningsskyldighet rent allmänt, varken under samboförhållandet eller efter. Sambolagen föreskriver nämligen varken försörjningsskyldigheten eller underhållsskyldighet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2262)
2019-05-20 Vad händer med lägenhet efter separation om man inte har samboavtal?
2019-05-17 Vad ska jag göra när sambon är hotfull och vägrar flytta ut?
2019-05-17 Hur gör vi för att samboegendomen inte ska delas i en uppdelning?
2019-05-16 Vad kan min dotter begära i bodelning med sin sambo?

Alla besvarade frågor (69197)