Om belastningsregister vid rättegång och gallringsregler

2019-02-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vid en rättegång så läses eventuella domar upp ur belastningsregistret på den åtalade.Hur lång tid tillbaka sträcker sig anmärkningar i belastningsregistret?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det går att se om någon blivit straffad trots att informationen inte längre finns i belastningsregistret. Domar från en domstol lagras i enlighet med andra regler än de uppgifter som finns i belastningsregistret.

Uppgifter i belastningsregistret lagras på bestämd tid i 3, 5 eller 10 år

Dessa uppgifter tas bort efter 3, 5 eller 10 år beroende på brottet. Det beror bland annat på om domen gäller böter, fängelse, villkorlig dom, om den dömda var under 18 och flera andra omständigheter. Om det finns flera olika domar för en person i registret ska ingen av dem tas bort så länge någon av dem ska vara kvar i registret. En uppgift ska inte vara kvar längre än 20 år i registret (17 § och 17 a § lag om belastningsregister).

Exempel på gallringsregler

Uppgifter som tas bort 3 år efter beslut kan vara exempelvis straffvarning (åklagarens beslut att inte åtala för brott) om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet. Uppgifter som tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännande kan vara exempelvis penningböter eller dagsböter. Uppgifter som tas bort 10 år efter dom eller beslut kan vara exempelvis villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Domstolar för register över alla sina domar digitalt och fysiskt på obestämd tid

Domstolarna är skyldiga att föra register över alla mål som de hanterar och domstolen ska föra register över brottmål samt vad de beslutat i målet (6 kap. 1-2 § rättegångsbalken). Denna registrering görs på obestämd tid. Varje år förs alla registrerade domar samman i inbundna böcker som också sparas på obestämd tid (1-2 § och 32 § förordningen om mål och ärenden i allmän domstol). Det finns inga gallringsregler för registrerade domar på samma sätt som det finns för uppgifterna i belastningsregistret, alltså finns domarna kvar efter att belastningsregistret gallrats.

Trots att domar sparas är det svårare att hitta informationen när belastningsregistret gallras

Trots att brottet inte syns i belastningsregistret efter gallring kan man begära ut domen från domstolen där personen dömdes för brottet ifall den inte är sekretessbelagd. Det är däremot svårare att få en bild av brottet en person gjort sig skyldig till genom att titta på domarna. Medan det går att begära ut en sammanställning av Polisen av alla anmärkningar som en person har i belastningsregistret, så måste man begära ut enskilda domar från domstolen som registrerat dem. Det krävs ofta att man känner till målnummer, datum, något om vad domen innefattade eller vilka som var parter i målet för att detta ska vara enklare att lokalisera. Det kan således vara ganska besvärligt om uppgifterna inte finns kvar i registret att få en uppfattning om en persons brottsliga förflutna.

Förhoppningsvis har du fått mer klarhet i vad som gäller!

Vänligen,

Emma Rönnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2187)
2019-08-22 Kan man bli ansvarig som admin för en facbooksida? (BBS-lagen)
2019-08-22 Står man med i belastningsregistret vid en överklagan?
2019-08-22 I vilka situationer är det straffbart att underlåta att handla?
2019-08-14 Finns dom kvar i belastningsregistret efter 18 år om man var 15 år vid tiden för brottet och blev dömd till samhällstjänst?

Alla besvarade frågor (72172)