FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/01/2022

Om barns boende vid gemensam vårdnad

Pappan och mamman har gemensam vårdnad om barnet. Men mamman bestämmer över tiden barnet får vistas hos pappan. Mamman saboterar även de få gångerna han får vistas med barnet. Pappan har inga domar, stadig ekonomi och boende. Hur gör han för att ha barnet hos sig varannan vecka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! På din fråga är föräldrabalken (1949:381) tillämplig.

Vad gäller om barns boende vid gemensam vårdnad?

Till att börja med gäller (vid gemensam vårdnad) enligt huvudregeln att båda föräldrarna har lika mycket bestämmanderätt i frågor som rör barnets angelägenheter. Var barnet ska bo är av sådan sak som berör barnets personliga angeläganheter (6 kap. 11 § FB). Barnet har dessutom rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. (6 kap 15 § FB). Ett barn har som huvudregel rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar, men det kan finnas undantag. Vid dessa undantag skrivs ofta ett avtal som bestämmer vem barnet ska bo tillsammans med. Ett sådant avtal gäller om det har godkänts av socialnämnden (6 kap 14 a § andra stycket FB).

Vad kan pappan göra?

Eftersom det framgår av din fråga att mamman bestämmer över tiden då barnet får vistas med pappan tolkar jag det som att det är något som är avtalat och godkänt av socialnämnden.

Om föräldrarna kan komma överens kan de göra en ändring av avtalet genom att skriva ett nytt avtal som reglerar att barnet ska bo varannan vecka, som socialnämnden behöver godkänna (6 kap. 15 a § FB). Om föräldrarna inte lyckas komma överens kan pappan vända sig till familjerätten, eller till tingsrätten för en ansökan om att ändra boende, umgänge eller vårdnad. En domstol kan då besluta om var barnet ska bo. Det som är avgörande är vad som är bäst för barnet (6 kap 5 § FB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis gäller att om boendesituationen som den är just nu är avtalad krävs en ändring av avtalet eller en ändring genom rätten för att pappan ska få barnet varannan vecka. Om det är så att det inte finns något avtal och mamman ändå bestämmer, går detta emot att barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med, där föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Om föräldrarna inte lyckas komma överens i situationen är mitt råd att pappan först vänder sig till familjerätten i kommunen (familjerätten erbjuder informationssamtal för att lösa konflikten), eller som nästa steg till tingsrätten.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Vänligen,

Hanna HaavistoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000