Om barnets rätt till umgänge på distans

2021-03-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag och barnens pappa gick isär för några år sedan. Vi bodde då på västkusten men pappan godkände att jag och våra barn flyttade till min födelseort på östkusten. Då kom pappan till tjejerna och hälsade på någon gång i månaden. Nu har pappan flyttat ännu längre bort och vill att barnen ska åka till honom en gång i månaden. Resan tar sju timmar och barnen är väldigt åksjuka och vill inte göra den resan. Både jag och barnen försöker få honom att komma hit och träffa barnen men det gör han inte. Barnen mår dåligt över detta då de saknar sin pappa. Tjejerna är 9 och 11 år, kan han tvinga dem att åka?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på lawline!

Man kan till en början konstatera att det inte åligger era barn någon plikt att resa till deras far, se 6 kap. 15 § föräldrarbalk (hädanefter FB). Denna bestämmelse avser i första hand barnets rätt till umgänge med sina föräldrar. I samma bestämmelses första stycke möjliggörs det också för kontakt på annat vis än att ses i person. Kontakt via exempelvis telefon eller brev utgör undantag och tillämpas i situationer där en förälder bor långt bort, vilket också är situationen i ert fall.

Jag hoppas att er situation löser sig på bästa sätt för alla inblandade och att ni fått svar på er fråga.

Harald Myrenfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?