Om att överta sambos hyresrätt vid dödsfall

FRÅGA
Hej,min pojkvän/sambo är döende i cancer. Jag får inte skriva in min på hans hyreskontrakt för hyresvärden trots att vi förklarat och bett. Vad händer med boendet om han avlider. Finns det något sätt att gå till väga för att trygga mig? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det var tråkigt att höra att din sambo är döende och jag hoppas att jag kan hjälpa dig att få lite svar på frågan.

Min första fråga är om ni förvärvade hyresrätten för att bo där gemensamt eller om det var din sambos lägenhet långt innan ni träffades och flyttade ihop?

Det gör nämligen stor skillnad. Lägenheten ska, i det fall att ni skaffade den för ert gemensamma boende, ingå i bodelningen som görs när den ena sambon avlider. Om ni skaffade den för gemensamt boende så ingår den nämligen i samboegendomen, här . Att hyresrätt omfattas av detta framgår här . Du skulle i sådant fall få ta över lägenheten med hänvisning till 16 § 2 st, här .

Om fallet är så att han skaffade den för egen räkning så anses det vara din sambos enskilda egendom och då gäller följande:

Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärden samtycke, här . Från denna regel finns en del undantag som jag nu tänkte redogöra för.

I 22 § Sambolagen, här , står det att en sambo får överta en lägenhet i vissa fall. När paret inte har barn ihop krävs dock synnerliga skäl för att sambon ska få ta över lägenheten. Vad synnerliga skäl innebär är lite svårt att avgöra,

Om det skulle föreligga synnerliga skäl kan du alltså ta över lägenheten med hjälp av 12 kap 33 § 2 stycket JB(kapitlet om hyra), här .

Om din sambo skulle avlida så kan dödsboet efter honom(som består av hans släkt och de som finns med i testamentet) begära ett tillstånd hos hyresnämnden om att du ska få ta över lägenheten. Om hyresnämnden beviljar det tillståndet spelar det ingen roll vad er hyresvärd tycker om det, så länge denne kan skäligen nöja sig med förändringen, här . Alltså, om du kan visa att du varit varaktigt sammanboende med din partner och att du har ordnad ekonomi samt är en hyfsat skötsam person, så kan hyresnämnden bevilja dig ett tillstånd att ta över lägenheten. Viktigt är dock att samtliga dödsbodelägare står bakom beslutet att begära tillstånd hos hyresnämnden för att den inte ska avslås, så du bör således prata med hans anhöriga om detta.

Sammanfattningsvis:

Om ni förvärvade lägenheten gemensamt kommer den ingå i er bodelning när samboförhållandet upplöses, i detta fall på grund av dödsfall.

Om din sambo förvärvade hyresrätten för eget bruk:

Om det föreligger synnerliga skäl för dig att ta över lägenheten får du göra det med stöd av 22 § Sambolagen. Denna tillämpas väldigt restriktivt och det kan vara svårt att visa att det föreligger sådana skäl, trots att ett dödsfall givetvis är mycket tragiskt för alla inblandade parter.

Istället finns då en möjlighet för dödsboet att vända sig till hyresnämnden för att ansöka om tillstånd för en närstående sammanboende att ta över lägenheten. Beviljas tillståndet så kan inte er hyresvärd sätta sig emot beslutet. Enligt min uppfattning har du goda möjligheter att få detta tillstånd beviljat men då måste du som sagt invänta dödsfallet…

Jag hoppas att du funnit denna information hjälpsam och jag önskar dig lycka till,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2859)
2021-03-05 Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?
2021-03-01 Fallgropar när man flyttar in och blir sambor?
2021-03-01 Vem har rätt till hyreslägenheten vid separation mellan sambos?
2021-02-28 Kan min sambo förbjuda mig att en kompis inte får övernatta i vårt hus när han är bortrest?

Alla besvarade frågor (89949)