Om att få ensam vårdnad

Hej! Jag har en 15 årig dotter som inte alls kommer överrens med sin pappa. Jag och pappan har varit skilda i mer än tio år och dottern har bott hos mig alla dessa år. Fram till dottern var 11 år var hon hos sin pappa på helgerna men har nu de senaste åren endast varit där ett fåtal gånger då det sista slutade i att jag fick hämta henne mitt i natten. Både jag och min dotter skulle känna att allt blev lättare om jag hade ensam vårdnad då de inte alls kommer överrens. Eftersom min dotter är 15 år och inte vill ha något med sin pappa att göra, hur ska jag gå tillväga för att få ensam vårdnad över henne? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom din dotter står under din och exmakens gemensamma vårdnad och du vill ha ändring i vårdnaden så kan du väcka talan i frågan genom stämning i domstol, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:5 tredje stycket och 6:17 första och andra styckena. Rätten ska då fatta beslut om vårdnaden ska anförtros dig eller om den ska vara fortsatt gemensam (Föräldrabalk 6:5 första stycket). Rätten har i sådana frågor en skyldighet att tillbörligt utreda omständigheterna i fallet, vilket bland annat innebär att socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar (Föräldrabalk 6:19 första och andra styckena).

I fråga om ett beslut om vårdnad så är barnets bästa avgörande (Föräldrabalk 6:2 a första stycket). Det innebär att rätten bland annat särskilt fäster sin uppmärksamhet på barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (Föräldrabalk 6:2 a andra stycket, punkt 2). I fråga om vårdnaden ska anförtros den ena av föräldrarna eller inte så fäster rätten också sin uppmärksamhet på föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor om barnet (Föräldrabalk 6:5 andra stycket). Om föräldrarna omöjligen kan komma överens i sådana frågor så talar det för att vårdnaden inte ska vara gemensam. Dock görs alltid en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

Eftersom barnets bästa är avgörande för beslutet så tas dock hänsyn till barnets vilja med hänseende till dess ålder och mognad (Föräldrabalk 6:2 a tredje stycket). Eftersom din dotter är 15 år gammal så har hennes inställning att hon inte vill att vårdnaden ska vara fortsatt gemensam en närmast avgörande betydelse för rättens beslut, oavsett om du och din exmake någorlunda klarar av att samarbeta eller inte.

Jag rekommenderar att du tar kontakt med en familjerättsjurist, förslagsvis hos Familjens Jurist, för att hjälpa dig med vidare rådgivning och att skriva stämningsansökan.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000