Om att en tidigare inneboende står kvar som folkbokförd på adressen

FRÅGA
Hej Lawline,Jag har en god vän som har bott hos mig en kortare period som inneboende för ca 1 år sedan, mellan 2 boenden (han bodde här utan att något hyreskontrakt upprättades). Efter att han flyttade ut så har han fortsatt varit skriven på min adress. Nu undrar jag vad detta kan innebära för risker för mig? Skulle han på något sätt kunna hävda rätt till min bostad, om han har varit skriven på adressen en längre tid? Kan jag misstänkas medverka till bedrägeri om han är skriven på min adress utan att bo där?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Att någon är inskriven på din adress innebär inte per automatik att denne någonsin på enbart den grunden kan få rätt till din bostad. Om du bor i en hyresrätt får du både ha inneboende eller sambo utan att fråga hyresvärden. Detsamma gäller om du har en bostadsrätt. Men det innebär inte han kan få hyresrätt/äganderätt till din bostad bara genom folkbokföring, oavsett hur länge han har varit folkbokförd. Om du bor i ett hus krävs det minst lagfart för att bli ägare, varför det inte är ett problem för dig i det fallet heller.

Den största risken ligger i om din vän skulle bli utmätt av Kronofogden, som då kommer hem till dig för att utmäta egendom. Huvudregeln i utsökningsbalken är nämligen att egendom som finns på utmätningsgäldenärens adress antas tillhöra denne. Det finns dock mycket undantagsregler för denna huvudregel men problemet ligger i vad som går att bevisa för att du ska kunna hävda äganderätt till dina saker. Det står och faller nämligen på vad du kan bevisa i ett sådant läge. Bostaden påverkas dock inte om det är en hyresrätt och det går enkelt att bevisa att han inte är delägare om du bor i en bostadsrätt eller hus, utan det är sakerna hemma hos dig som lider den största risken.

En annan risk kan även vara att ditt försäkringsbolag kan bli misstänksam mot att du inte uppgett att ni är fler i hushållet. Detta är dock ofta inget problem så länge du inte behöver göra en skadeanmälan och effekten kan bli att du får mindre eller ingen ersättning, beroende på hur dina försäkringsvillkor ser ut.

Om din vän skulle bli delgiven för att han t.ex. måste uppträda i rättegång eller polisen söker efter honom så är det ju din adress de kommer till, vilket inte drabbar dig direkt men du blir ändå berörd eftersom du bor där.

Utifrån Skatteverkets synpunkt så vill de att rätt personer är folkbokförda på rätt adresser, vilket har att göra med finansieringsfrågor i form av vilka kommuner som behöver mer eller mindre pengar beroende på hur många som bor där. Även kommunal- och landstingsskatten skiljer sig åt mellan kommuner vilken innebär att din vän betalar fel skatt, om han har flyttat till en annan kommun. Din vän kan även åläggas att behöva betala vite för att han står folkbokförd på fel adress, men det innebär inte någon risk för dig.

Vad gäller din oro för bedrägeri så krävs det att du genom vilseledande har förmått någon annan till en handling, eller genom underlåtenhet att handla, som innebär en ekonomisk vinning för dig och ekonomisk skada för den vilseledda, enligt 9 kap. 1 § första stycket brottsbalken. Det framgår inte riktig vem du i så fall skulle vilseleda och om du har gjort en ekonomisk vinning av detta vilseledande, som dessutom måste innebär en skada för den vilseledde, varför bedrägeri för din del kan vara uteslutet. Men om det t.ex. är du som blir utmätt och det finns två folkbokförda personer på din adress så måste Kronofogden utmäta mindre än kanske vad din utmätningsborgenär begärde. I ett sådant fall kan du misstänkas för bedrägeri genom att försöka vilseleda den borgenär som begärde utmätning, vilket blir en ekonomisk vinning för dig och skada för borgenären.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det bästa är självklart om din vän kan skriva sig på sin nya adress.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (564)
2019-05-17 Kan kungen avsättas?
2019-05-16 Juridisk problemlösning
2019-05-14 Jag har blivit rånad, vart vänder jag mig för att få hjälp?
2019-05-14 Likhets- och objektivitetsprincipen

Alla besvarade frågor (69223)