Olovligt förfogande - Vägran att lämna tillbaka lös egendom

Hej mitt ex vill inte lämna tillbaka ett akvarum på 300 liter som jag har lånat. Han säger att om jag betala han 1500 så får jag tillbaka akvarum. Är de stöld? Akvarum är värd 5000 till 6000 å jag har lånat de, hur ska jag gå till vägas. Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom dina frågor handlar om brott, finns svaren på dessa reglerade i Brottsbalken (BrB).

Enligt BrB 8:1 föreligger stöld om någon olovligt tar något som tillhör någon annan, med avsikt att tillägna sig det själv, samt tagandet innebär skada för den som blir bestulen.

Om ditt ex ska anses ha begått stöld, krävs det att hen ursprungligen kom över akvariet genom att utan lov ha tagit det ifrån dig. Med hänvisning till de uppgifter du har lämnat i din fråga, verkar dock detta inte vara fallet. Snarare gör jag bedömningen att ditt ex från början fått akvariet i sin besittning med ditt tillstånd, och att problemet i situationen helt utgörs av att hen nu inte vill lämna tillbaka det. I mitt fortsatta svar till dig kommer jag därför att utgå från detta antagande.

Fotnot: Jag kan inte riktigt utläsa av din fråga om det är så att du har lånat ut akvariet till ditt ex, eller om det är du som har lånat akvariet av någon annan person. Om det är du som har lånat ut akvariet till ditt ex, kan det med säkerhet sägas att ditt ex inte har begått brottet stöld, eftersom denne då från början lovligen fått akvariet i sin besittning. Då inte heller den andra situationen, att du skulle ha lånat akvariet av någon annan, tyder på att ditt ex ursprungligen skulle kommit över akvariet genom att olovligen ta det från dig, har jag som nämnt gjort valet att utgå ifrån att så heller inte är fallet.

Som konstaterat kan ditt ex alltså inte anses ha begått stöld, men det betyder inte att dennes agerande är lagligt.

Eftersom ditt ex har akvariet och vägrar att lämna tillbaka detta till dig som har rätten till det, kan ditt ex beteende ses som ett olovligt förfogande enligt BrB 10:4. Du har ju vållats skada av detta beteende i och med att akvariet är värt hela 5 000-6 000 kr.

Vad du kan göra i denna situation då ditt ex inte frivilligt lämnar tillbaka akvariet är att i första hand förklara för ditt ex att dennes beteende är olagligt och att du har rätt att att få tillbaka akvariet utan att behöva betala några pengar för det.

Skulle ditt ex trots detta fortsätta envisas, har du möjlighet att vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om handräckning. Du kan läsa mer om handräckning HÄR. Kom ihåg att om du skulle vilja begära handräckning måste du kunna lägga fram bevis som styrker att det är du som har rätt till akvariet, och inte ditt ex.

Skulle du vilja, har du även möjlighet att polisanmäla ditt ex pga det olovliga förfogandet. Även här bör du du kunna bevisa att akvariet tillhör dig. Jag rekommenderar dig dock att först pröva de två ovanstående alternativ innan du överväger en polisanmälning.

Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo