Olovligt förfogande och överskridande av näringsförbud vid konkurs

FRÅGA
Hej Om en som har ett KB o köpt maskiner på avbetalning o innan det är betalt sålt maskiner fast det står tydligt i avtal. Fast företaget är satt i konkurs så kör dom runt i företagets bilar o jobbar med företagets utrustning? Är detta kriminellt o straffbart?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Tillmäpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga hittar vi i Konkurslagen (KonkL), Avbetalningsköplagen (AvbtL) och Brottsbalken (BrB).

Maskinerna
Med tanke på att företaget har köpt maskinerna på avbetalning innebär detta vanligtvis att säljaren har rätt att återta maskinerna vid avtalsbrott, exempelvis om företaget inte betalar som de ska, 1 § AvbtL. Detta innebär ett förfogandeförbud för företaget att sälja, hyra eller pantsätta maskinerna. I och med att företaget har sålt maskinerna innan avbetalningen var avslutad och allt var betalt har de gjort sig skyldiga till olovligt förfogande, 10 kap. 4 § BrB.

Bilar och utrustning
När ett företag går i konkurs har de inte längre rätt att fortsätta driva sin näringsverksamhet. Det föreligger alltså ett näringsförbud för företaget och enligt dina uppgifter verkar de inte hålla detta, 6 kap. 1 § KonkL. Det är Kronofogden som innehar tillsynen över att näringsförbud hålls.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du undra något annat är det bara att höra av dig igen!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?