Olovligt förfogande att vägra lämna tillbaka nycklar som tillhör annan

Mitt x vägrar ge mig mina hemma nycklar. hon kommer inte och hämtar sina saker eller ger mig nycklarna, jag känner mig otrygg i mitt hem och vill bara att allt ska vara över. Jag vill ha mina nycklar och är rädd för att hon kommer att komma när hon vill. jag vill kunna känna mig trygg i mitt eget hem. så hur ska jag kunna få dom från henne och att hon får sina kläder när hon vägrar att prata med mig.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!

Om Du har försökt att tala med ditt ex och på det sättet försökt att få tillbaka nycklarna, utan att lyckas, så är min rekommendation att Du gör en polisanmälan. Det brott som kan aktualiseras i detta fall torde vara olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700. Brottet aktualiseras om den som har egendom i sin besittning, men där äganderätten tillkommer annan, vidtar någon form av åtgärd som gör att egendomen frånhändes den andre. Att hon vägrar lämna tillbaka nycklarna som tillhör dig torde vara att betrakta som ett olovligt förfogande under förutsättning att det kan fastställas att hon har uppsåt i förhållande till sin gärning och de brottsrekvisit som aktualiseras i ovan nämnda lagrum. 

Hoppas Du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo