Olovligt förfogande att inte återlämna arbetsredskap

FRÅGA
Hej, vi har haft en provanställd som inte går att få kontakt med på något sätt utan vi var tvungna att åka och hämta vår firmabil själva (efter samtal med polisen) som han fått i fredags. Han bor inte ens på samma adress han uppgett utan befinner sig flera mil därifrån. Mycket har hänt men han väljer att inte svara i telefon, på sms eller mail. Vi har meddelat att vi vill att han återlämnar bilnyckel, verktyg, kläder och id06-kort. Han har inte återkommit med något svar sedan vi hämtade bilen (som vi hittade via körjournalens gps-puck). Han har ju läst något utav våra meddelanden eftersom han inte fortsatte att sjuk/vabanmäla sig. Hur ska vi gå tillväga?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag tolkar er fråga som att ni främst vill ha råd angående det faktum att er provanställde behållit bilnycklar och andra ting som tillhör er. De regler som aktualiseras återfinns i brottsbalken (BrB). Innan jag går in på denna bedömning kan jag snabbt konstatera – som ni säkert redan vet – att ni har full rätt att säga upp personens provanställning närhelst ni önskar och det i detta fall rör sig om ett sådant märkligt beteende (om det är medvetet och frivilligt från hans sida) att ni även borde kunna avskeda honom med omedelbar verkan (LAS 18 §).

Att behålla egendom man fått med villkorad rätt kan vara brottsligt

Ni säger att den provanställde alltså behållit er bilnyckel, era verktyg, kläder och ett id-kort. Jag bedömer att detta kan röra sig om brottet olovligt förfogande (BrB 10 kap. 4 §). Skulle verktygen ni skriver om ha ett högt värde (ex. på en svart marknad) skulle även brotten förskingring eller trolöshet mot huvudman kunna aktualiseras. Om ni tror att vill behålla sakerna han tagit för sitt eget bruk kan det även röra sig om stöld (BrB 8 kap. 1 §).

Om er anställde genom att försvinna med er egendom alltså frånhänt er denna, är detta, oavsett om egendomen är särskilt värdefull eller inte, ett brott. Att han alltså fått sakerna genom jobbet gör det inte lagligt. Dock krävs det att han är uppsåtlig till brottet. Skulle det hela handla om ett missförstånd, eller om han på grund av sjukdom eller olycka blivit oförmögen att ta sig till er eller kontakta er, föreligger alltså inget brott.

Hur ni vill agera är upp till er. Tror ni att han håller sig borta medvetet och helt enkelt bestämt sig för att behålla sakerna har ni full möjlighet att göra en polisanmälan. Särskilt bilnyckeln kan kännas obehaglig att ha ute på drift på det viset. Tror ni att han kommer tillbaka och ger sakerna frivilligt kan ni förstås låta bli att anmäla honom. Viktigt att poängtera är att när ni väl har anmält det påstådda brottet kan ni inte ta tillbaka anmälan. Åklagaren kommer att ha en skyldighet att utreda om brott begåtts. Hursomhelst kommer det antagligen inte röra sig om några allvarligare påföljder för honom. Men ni kan alltså vara lugna med att ni har många juridiska verktyg att hantera situationen på.

Lycka till, hoppas ni fick svar på er fråga!

Mvh,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?