Olovligt förfogande

FRÅGA
Hej!I brottsbalken 10 kap. 4 §. står det följande: "Den som i annat fall än som anges i 1, 2 eller 3 § vidtar åtgärd med egendom, som han eller hon har i besittning men till vilken ägande- eller säkerhetsrätt är förbehållen eller tillförsäkrad eller annars tillkommer någon annan, varigenom egendomen frånhänds den andre eller denne på annat sätt berövas sin rätt, döms för olovligt förfogande till böter eller fängelse i högst ett år."Får inte riktigt ihop vad som menas med denna lag, kan ni förtydliga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående 10 kap. 4 § Brottsbalken.

Inledningsvis kan sägas att denna bestämmelse bara gäller då 1, 2 eller 3 § samma kapitel inte är tillämplig, det vill säga då det inte rör sig om förskingring.

Olovligt förfogande kan vara aktuellt då en person har något i sin besittning, som någon annan har äganderätt till och agerar på ett sätt som gör att den personen förlorar sin äganderätt. Exempel på detta kan vara då man köpt något på avbetalning och ännu inte betalat färdigt, men ändå säljer varan vidare. Ett annat exempel kan vara om man lånat en mobiltelefon av en kompis och slänger bort telefonen så att kompisen inte kan få tillbaka den.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?