Olovligt bygge preskriptionstid

2017-09-18 i ÖVRIGT
FRÅGA
Låt os säga att jag skulle ha byggt en gigantisk bunker (200+ kvadratmeter) och den är nu 10+ år gammal, fins det någon risk att jag tvingas riva den?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Preskriptionstiden för olovligt byggande framgår av Plan och bygglagen 11 kap 20§ som lyder såhär.

11 kap 20 §

1a stycket - Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid.

2a stycket - Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.

3e stycket - Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335).

Detta innebär alltså att ifall du har byggt en bunker utan bygglov så kan inte kommunen meddela några förelägganden angående din bunker med den grund att du byggt den olovligen. Detta under förutsättning att inga andra skydd föreligger, exempelvis strandskydd eller dylikt.

Jag hoppas att detta besvarar din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (22)
2021-11-01 Kan jag få stöd kring affärsjuridiska frågor på Lawline?
2021-10-30 Är det svårt att resa utomlands om jag är tidigare dömd för brott?
2021-08-14 Kan man bli borttagen från Lexbase om man har flyttat utomlands?
2021-02-13 Ärende hos hovrätten

Alla besvarade frågor (97671)