Olovligt bortförande av barn

2020-06-29 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min sambo har gemensam vårdnad om sin son. I november tog mamman sonen ur skolan utan att säga något vare sig till skolan eller till min sambo och åkte till Sydamerika där de fortfarande befinner sig. Han är 9 år gammal. Är det lagligt att göra så? Mamman är svensk utan anknytning till Sydamerika. Får man resa iväg utan att informera den andra föräldern? Och i så fall hur länge? Det är ju dessutom skolplikt i Sverige.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid gemensam vårdnad så ska båda föräldrarna besluta i frågor som rör barnet och det är inte tillåtet att den ena föräldern åker med barnet till ett annat land utan att ha den andra förälderns medgivande. Det kan dock vara svårt för den andra vårdnadshavaren att motsätta sig kortare semesterresor inom och utrikes med barnet förutsatt att det inte finns skäl som talar för att det inte skulle vara det bästa för barnet. I detta fall rör det sig dock inte om en kort utlandsvistelse och genom informationen som du lämnat så låter det som att det kan röra sig om ett olovligt bortförande och kvarhållande av barn. Att olovligen föra bort ett barn är ett brott mot svensk lag. Brottet regleras i 7 kap 4 § Brottsbalken och kallas egenmäktighet med barn.

Utrikesdepartementet (UD) har skrivit en publikation om detta som heter "Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land". I publikationen framgår det när ett bortförande och kvarhållande är olovligt, vilka nationella och internationella bestämmelser som reglerar barnbortförandeärenden och vad man som vårdnadshavare kan göra om detta har inträffat.

UD är centralmyndighet för ärenden med olovligt bortförda och kvarhållna barn. Detta innebär att UD lämnar information och förmedlar hjälp till föräldrar och att UD samarbetar med andra länders central- myndigheter i den här typen av ärenden.

Om jag vore er så skulle jag ta kontakt med UD för att få hjälp med hur ni kan gå tillväga i denna situation.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1647)
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad
2021-02-28 Kostnadsfördelning vid umgängesresor
2021-02-28 Samarbetssamtal med någon annan än en förälder

Alla besvarade frågor (89867)