Olovligt anskaffande av alkoholdrycker

2016-06-28 i Övriga brott
FRÅGA
jag är 20 och min kompis som är 17 åkte till en bilträff. jag hade köpt vin åt mig och hade det hela kvällen under min uppsikt. bjöd inte eller lämnade över det till någon. 17åringens föräldrar har nu anmält mig för langning. på anmälan finns inga vittnen och bara påstående. kan jag bli straffad för detta då det inte är sant?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt Alkohollagens (2010:1622) 11 kap. 7 § döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder personer under 20 år på alkoholdrycker för olovligt anskaffande av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år. Med en uppsåtlig handling avses att gärningsmannen haft för avsikt eller åtminstone varit likgiltig till att lämna ut alkohol till en minderårig. Brottet kan dock även begås av oaktsamhet. I sådant fall har gärningsmannen inte förfarit avsiktligen men ändå insett risken för att brottets följd ska kunna inträffa.

Du kommer i den uppkommande processen att vara tilltalad. Precis som i alla brottmål är det din motpart som representeras genom en åklagare som har bevisbördan. Denne måste bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att du som tilltalad har begått brottet. Detta är det högsta beviskravet som finns inom det svenska rättsväsendet, i teorin är det alltså svårare att bevisa att någon har begått ett straffrättsligt brott än at någon brutit mot en civilrättslig straffbestämmelse. Att du haft för avsikt att begå brottet kan knappast anses lätt att bevisa men eftersom brottet även kan begås av oaktsamhet kommer åklagaren troligtvis fästa större avseende vid den punkten. Du visste att det fanns minderåriga vid träffen och du borde ha kunnat inse risken för att de tar befattning med den alkoholen du tagit med. Dock måste åklagaren bevisa att din 17årige kompis druckit av just ditt vin för att du ska kunna göras skyldig till brottet. För att gå säker borde du inför rättegången se till att få med dig vittnen från träffen som kan bekräfta din berättelse, eftersom även din motpart fortfarande kan inhämta bevismaterial i form av vittnen etc.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (960)
2021-06-17 Är det brottsligt om någon utsätter mig för kränkande tillmälen?
2021-06-16 Preskriptionstid för barnpornografibrott
2021-06-16 straff vid penningtvättsbrott
2021-06-14 Får man ha en katana på allmän plats?

Alla besvarade frågor (93196)