Olovligen tagit och sedan återlämnat en cykel

FRÅGA
hej jag stulde ett cykel och sen lämnade till baka den fast det var någon annan som hade tagit det efter mig och när polisen hittade cykelt så var den lite färg på den eftersom jag hade lämnat tillbaka den blir jag fortfarnde dömd för stöld?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år, 8 kap 1 § brottsbalken. För att du ska kunna dömas för stöld måste du alltså ha tagit cykeln från en person med uppsåt att tillägna dig den. Att tillägna sig något innebär att du vill göra saken till din egna. Om man bara använder saken tillfälligt så anses det inte som man ha tillägnat sig den. Ett tillgrepp av en cykel ses alltså inte som stöld om tanken hos gärningsmannens var att endast använda cykeln för en viss sträcka och sedan överge den.

Den som inte hade uppsåt att göra saken till sin kan inte dömas för stöld. Personen kan då istället dömas för egenmäktigt förfarande. Den som olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år, 8 kap. 8 § brottsbalken. För att dömas för egenmäktigt förfarande krävs alltså endast att du har tagit en annan person cykel utan lov och använder den för att exempelvis cykla en viss sträcka.

Skillnaden mellan dessa två brott är att egenmäktigt förfarande inte kräver att du ville göra cykeln till din egen, det räcker att du olovligen har tagit och använt cykeln.

Det har ingen betydelse att du, efter att du olovligen har tagit en cykel, lämnar tillbaka den. Det har inte heller någon betydelse att en annan person har tagit cykeln efter dig. Du har fortfarande begått ett brott.

Om du kommer att bli dömd eller inte beror på många saker. Bland annat på om polisen misstänker dig för brottet och vilken bevisning som finns emot dig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (487)
2019-03-20 Magasinsförrådets ägare har slängt min egendom, är det brottsligt och kan jag kräva skadestånd?
2019-03-08 Begära handräckning för lös egendom
2019-03-05 Stöld när man glömmer betala varor i butik
2019-03-01 Vad kan stöld i butik föranleda för straff?

Alla besvarade frågor (66968)