Olovligen köpt ADHD-medicin från utlandet, vad kan hända?

2020-11-27 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. Jag beställde drygt 100mg dexamfetamin (ADHD medicin, drygt 20 tabletter) online, från Holland till sverige för att jag tror att jag har ADHD och fick höra att det ska hjälpa otroligt mycket med mina studier och fokus. Nu har jag fått brev från tullen som har beslagtaggit godsett och anser det som misstänkt smuggling och bedömde det som ringa.Jag har inget på mitt register och har aldrig haft problem med lagen. Det står att man kan få upp till 6 månaders fängelse och gör mig livrädd. Vad är sannolikheten att det blir fängelse för detta?är det verkligen sannolikt att jag kommer hamna i fängelse en period bara för att jag ville förbättra mitt liv medans jag fortfarande väntar på prövning för en officiel diagnos
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt
ADHD-medicin innehåller oftast amfetamin eller amfetaminliknande substanser och är därför narkotikaklassat i Sverige. Det krävs alltså att en läkare förskriver medicinen för att det ska vara tillåtet att bruka den. Även om preparatet inte skulle vara narkotikaklassat så anses det vara ett brott mot läkemedelslagenatt köpa medicinen utan recept.

Gällande rätt
Bestämmelser om smuggling finns i lagen om straff för smuggling. Import av receptbelagda läkemedel från utlandet till Sverige kräver ofta särskilt tillstånd. Att beställa läkemedel utan sådant tillstånd kan då leda till att man gör sig skyldig för smugglingsbrott enligt 3 §. Av lagens 4 §framgår det dock att smugglingsbrott som anses vara ringa endast kan föranleda penningböter. Penningböter brukar dömas ut när det gäller mindre allvarlig brottslighet och det är ett engångsbelopp om lägst 200 kr och högst 4000 kr (25 kap. 3 § brottsbalken). Ringa smugglingsbrott kan alltså inte föranleda något fängelsestraff! Så jag antar att du har förväxlat detta med straffskalan för ringa narkotikabrott. Ringa narkotikabrott enligt 2 § narkotikastrafflagenkan leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Men av omständigheterna du anger så tolkar jag din situation som att det gäller olovlig införsel av narkotika, varför vi istället hamnar i lagen om straff för smuggling(1 § 3 stycket narkotikastrafflagen).

Sammanfattningsvis
Av uppgifterna du anger utgår jag ifrån att du eventuellt gjort dig skyldig till ringa smugglingsbrott och inte ringa narkotikabrott. Så förutsatt att det gäller ringa smugglingsbrott enligt 4 §i lagen om straff för smuggling så kan du inte riskera fängelsestraff utan endast penningböter. Om du ändå skulle ha gjort dig skyldig för exempelvis ringa narkotikabrott eller smuggling av normalgraden så betyder det inte per automatik att du riskerar fängelse. Även om fängelse ingår i straffskalan så är det inte säkert att rätten dömer ut för det. Först och främst måste åklagaren kunna bevisa att alla rekvisit i det aktuella lagrummet är uppfyllda. Dessutom brukar domstolen väldigt sällan utdöma fängelsestraff om det rör sig om mindre allvarlig brottslighet och framförallt om gärningspersonen är ung eller en förstagångsförbrytare. Jag förstår att det här är en jobbig situation för dig, men av omständigheterna du angett så låter det för mig otänkbart att du skulle hamna i fängelse. Kom dock ihåg att det alltid är olovligt att köpa medicin som du inte har tillåtelse att bruka, att du går en utredning i väntan på en officiell diagnos rättfärdigar ingenting.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (932)
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser

Alla besvarade frågor (91357)