Olovlig spridning av annans bilder på Internet

2015-12-17 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Om en person lägger upp lättklädda bilder på sig själv på en blogg som är öppen för alla och en annan person kopierar dessa bilder och delar dem på ett forum, vad är lagligt och olagligt? Vad kan de olika personerna förvänta sig om det polisanmäls?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Av 1 kap. 1 § upphovsrättslagen framgår att den som har skapat ett fotografiskt verk har upphovsrätt till det. Att en person har upphovsrätt till ett verk innebär att denne har ensamrätt att förfoga över verket (1 kap. 2 §). Detta innebär att vederbörande är den enda som har rätt att exempelvis sprida fotografierna vidare till andra hemsidor och dylikt, såvida inte denne har gett någon annan tillåtelse att göra så.

Den som uppsåtligen, eller genom grov oaktsamhet, gör intrång i upphovsrätten riskerar böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 53 §).

Sammanfattningsvis är det alltså inte tillåtet att, utan personens medgivande, kopiera dennes bilder och sprida dem vidare. Om så ändå sker riskerar den som (med uppsåt/av grov oaktsamhet) har gjort sig skyldig till detta intrång böter eller fängelse i högst två år.

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (780)
2019-12-03 Kan man sälja spinoff produkter utan att riskera varumärkesintrång?
2019-12-01 Rätt att citera ur upphovsrättsskyddade verk - Citaträtten
2019-11-30 Använda bilder från internet på instagram
2019-11-30 Får man citera meningar ur någon annans översatta verk?

Alla besvarade frågor (75319)