Olovlig hantering av alkohol

FRÅGA
Hej, Jag undrar om jag kan bli straffad i Sverige för en förseelse jag begått utomlands? Under ett utbytesår i USA valde jag att vid ett tillfälle ta med mig två 500 ml starköl, 5 % vol, (om jag minns rätt) till ett chill-häng innan utgång på fest, där det förekom fem personer (inklusive mig själv), varav två minderåriga (folk under 21 år, exklusive mig själv). Det är möjligt att en eller båda de minderåriga fick i sig någon mängd alkohol från en av mina starköl, även om det rörde sig om relativt små mängder, under ett dryckesspel. Är detta ett brott mot alkohollagen?När vi lämnade residenset för att gå till en fest lämnade jag kvar en av mina ölburkar i kylskåpet i syfte att plocka upp den vid ett senare tillfälle. Detta skedde aldrig och eftersom jag har skäl att tro att det bodde folk som var under 21 i huset, men över 18, antar jag att detta är en form av langning av alkohol till minderåriga.Hur skulle jag kunna straffas för detta idag i Sverige, om man summerar dessa två händelserna?
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag börja med att säga att jag inte kommer att gå in på eventuella brott mot amerikansk lagstiftning eftersom du inte kommer bli dömd för ett brott mot amerikansk rätt i Sverige.

När det kommer till din första frågan så kan jag säga att man kan dömas i svensk domstol för brott mot svensk rätt även om det begås utomlands, se Brottsbalken 2 kap 2 §. Jag kommer därför att göra en bedömning om du har begått ett brott mot svensk rätt.

Angående frågan som rörde utbjudning av alkohol till minderåriga så är det tekniskt sett ett brott mot alkohollagen, se Alkohollagen 3 kap 7 § och Alkohollagen 3 kap 9 §. Ny syftar jag på minderåriga enligt svensk rätt, dvs 20 år. Det finns dock ett undantag som säger att det är okej att bjuda minderåriga så länge det är en mindre mängd alkohol som förtärs på platsen under ordnade förhållande samt att det med hänsyn till ålder den minderåriges ålder och mognad kan anses vara försvarligt, se Alkohollagen 3 kap 9 §. Med tanke på att det rörde sig om relativt små mängder alkohols som förtärdes på ett "chillhäng" av personer över 18 år så är det mycket troligt att undantaget skulle bli tillämpligt.

Beträffande ölburken så är framgår det inte om du gav den till en minderårig eller inte. Skulle du ha gjort det så skulle det tekniskt sätt kunna utgöra ett olovligt hanterande av alkohol, se Alkohollagen 11 kap 9 §. Men eftersom det rör sig som så små mängder så kommer brottet med mycket stor sannolikhet att bedömas som ringa, vilket betyder att du inte kan hållas ansvarig, se Alkohollagen 11 kap 10 §. Detsamma gäller det faktum att du bjöd minderåriga på relativt små mängder alkohol.

Sammanfattningsvis så skulle jag säga att du inte behöver oroa dig för dessa förseelser eftersom de är så pass små att det med stor sannolikhet skulle bedömas som ringa, vilket innebär att du inte kan hållas ansvarig.

Hoppas att detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (714)
2020-08-11 Patronymikont dubbelt efternamn
2020-07-30 Felbetalning och polisanmälan
2020-07-30 Kan en privatperson föreslå en lagändring?
2020-07-28 Var hittar man rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen?

Alla besvarade frågor (82757)