Olovlig befattning med smuggelgods, ringa brott.

2020-05-20 i Övriga brott
FRÅGA
Kan olovlig befattning med smuggelgods anses som ett ringa brott när man köper insmugglad alkohol I Sverige. Och isåfall när kan det anses vara ett ringa brott.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om man köper alkohol som smugglats in till Sverige så kan man dömas för olovlig befattning med smuggelgods enligt 12 § Lag om straff för smuggling. För att kunna dömas till ansvar för detta måste man, i det här fallet, köpa insmugglad alkohol och att du har uppsåt till att du köper alkohol som någon annan olovligen har fört in i landet.

När är brottet att anse som ringa?

Om brottet ska vara att anse som ringa får domstolen göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i fallet, det ska röra sig om en bagatellartad förseelse. I propositionen s. 144 f. till lagen anges det att om köpet är till för att ersätta reguljär transaktion av alkohol så ska inte brottet bedömas som ringa, även om det gäller en enda obruten flaska alkohol. Alltså om du köper insmugglad alkohol i Sverige så kommer detta brott att föranleda straffansvar om köpet är till för att ersätta reguljär transaktion.

Vänligen,

Emil Larsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (865)
2020-11-30 Hets mot folkgrupp mot etniska svenskar
2020-11-30 Hets mot folkgrupp genom profilbild?
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på mig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?

Alla besvarade frågor (86822)