Olovlig befattning med falska sedlar

2020-12-08 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Vilka brott aktualiseras om man säljer falska sedlar till folk?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Penningförfalskning

Penningförfalskning är ett brott mot allmänheten eftersom det kan få otaliga konsekvenser i samhället. Det är mycket mer ovanligt med penningförfalskning nu eftersom vi inte använder oss av kontanta medel lika mycket.

Att förfalska gällande sedel eller mynt är olagligt (14 kap. 6 § Brottsbalken Brb). Att försöka kopiera eller på annat sätt efterlikna och tillverka såväl svenska som utländska pengar brukar bedömas som penningförfalskning. Just penningförfalskning handlar om själva tillverkningen. Det krävs även att gärningspersonen ska ha insett att det fanns en risk att personer kunde förväxla dem med riktiga sedlar. Man bedömer ofta likheten med de förfalskade respektive de äkta sedlarna, och hur stor risken är att de kan förväxlas. Beroende på brottets allvar kan man dömas till böter samt fängelse från sex månader upp till åtta år.

Olovlig befattning med falska pengar

Om man har att göra med förfalskade pengar på annat sätt än att tillverka dem, så kan också man anses begå ett brott. Att anskaffa, lämna, ta emot, förvara, transportera eller på annat sätt befatta sig med falska pengar kan utgöra brottet olovlig befattning med falska pengar (14 kap. 7 § Brb).

Här ställs det krav på gärningsmannens uppsåt, att det ska finnas uppsåt att de förfalskade pengarna ska sättas i omlopp. Det krävs även att gärningsmannen visste att pengarna var förfalskade. Påföljden vid brottet olovlig befattning med falska pengar är som huvudregel fängelse i upp till två år.

Min bedömning är att sälja falska sedlar till folk är brottet olovlig befattning med falska pengar, om man uppfyller kraven där. Det krävs således medvetenhet om att de var falska. Om man även varit med och tillverkat pengarna, så kan penningförfalskning bli aktuellt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (929)
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser
2021-04-12 Kan banken spärra kunds konto innan kunden kontaktats?
2021-04-12 Preskriptionstid urkundsförfalskning
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?

Alla besvarade frågor (91198)