Olovlig andrahandsuthyrning

2016-10-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag undrar vad som händer om jag hyr ut min lägenhet (hyresrätt) i andra hand utan att få tillstånd av hyresvärden? Kan jag bli vräkt direkt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Den rättsliga utgångspunkten vad gäller andrahandsuthyrning av hyresrätt är att du måste inhämta hyresvärdens samtycke, detta regleras i 12 kap. 39 § Jordabalken (1970:994) (JB). Om det är så att du inte inhämtat hyresvärdens samtycke finns risk för att din hyresrätt förverkas. Detta förutsätter dock att hyresvärden innan förverkande anmodat dig att vidta rättelse eller att du utan dröjsmål skickar in ansökan och får den beviljad, 42 § p. 3 JB.

Sammanfattningsvis, din hyresrätt blir inte förverkad direkt, hyresvärden är skyldig att vidta vissa åtgärder innan hyresrätten förverkas.

Hoppas detta svarade på din fråga!
John Edgren
Fick du svar på din fråga?