Olika sätt att beskatta en utdelning

FRÅGA
Jag har 200.000 kronor jag skulle vilja ta ut ur ett aktiebolag med lägsta möjliga beskattning. Dessutom är jag aktieägare i samma bolag.och yrkesverksam i samma bolag.Har ni något tips?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ditt aktiebolag är ett fåmansbolag, det vill säga det finns fyra eller färre delägare som äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget (56 kap. 2 § första punkten inkomstskattelagen), så kommer ett uttag på 200 000 kronor att beskattas enligt fåmansföretagsreglerna. Du nämner att du är en aktiv delägare, om vi även presumerar att du uppfyller kriterierna för att ha kvalificerade andelar i fåmansföretaget så (57 kap. 4 § inkomstskattelagen) så innebär det att dessa 200 000 kronor, oavsett om dessa för företaget redovisas och betraktas som en utdelning, kommer att tas upp i inkomstslaget tjänst istället för i enbart inkomstslaget kapital (57 kap 2 § inkomstskattelagen). I hur stor omfattningen beskattas i inkomstslaget tjänst anges vidare i 20-22 §§ inkomstskattelagen och beror på fler omständigheter än vad som framgår av din fråga.

Skulle företaget inte vara ett fåmansbolag så kommer dessa 200 000 kronor att behandlas som en utdelning både hos dig och hos företaget, och det kommer att beskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § inkomstskattelagen).

Sammanfattningsvis
Detta innebär detta att om aktiebolaget i fråga är ett fåmansföretag så kommer utdelningarna riskera att beskattas i inkomstslaget tjänst även om det för företaget behandlas som en utdelning. Utfallet är helt individuellt och beror på olika omständigheter, bland annat hur stor lön aktieägaren har tagit ut under den aktuella perioden. Ju mer lön som har tagits ut desto mindre incitament finns det för att låta utdelningen beskattas i inkomstslaget tjänst, och tvärtom.

Om det inte är ett fåmansföretag så behandlas utdelningarna på sedvanligt vis i inkomstslaget kapital.


Jag hoppas att detta svar var till din hjälp!

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Företagsbeskattning (23)
2021-03-31 Olika sätt att beskatta en utdelning
2021-03-11 Hur hänvisar jag till ett lagrum?
2020-10-26 Ska jag betala preliminärskatt?
2019-08-23 Överlåtelse till överpris

Alla besvarade frågor (96436)