Olika mycket ägande i egendom - vad händer vid bodelning?

2016-08-12 i Bodelning
FRÅGA
Vi är gifta och ska köpa en fjällstuga kontant. Vi kommer i kontraktet skriva att min man äger 80% och jag 20%. Han går in med mer pengar än mig, därav det större ägandet. Om vi skulle skilja oss är det då det som står i kontraktet som gäller eller kommer stugan ingå i bodelningen och delas på hälften?MvhMaria
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) här är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Med tanke på att ni har tänkt köpa fjällstugan tillsammans så kommer den att utgöra giftorättsgods och därmed ingå i en eventuell framtida bodelning, se 10 kap. 1 § ÄktB här .

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning, 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB här . Är makarna överens får de dock fördela sin egendom genom bodelning under äktenskapet, utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår, 9 kap. 1 § 2 st. ÄktB här. Denna typ av överenskommelse har dock Högsta Domstolen i NJA 1997 s. 201 här ansett som ett föravtal enligt 9 kap. 13 § ÄktB här . Problemet med ett föravtal om bodelning är att det inte har någon sakrättslig verkan, dvs. det får ingen verkan mot tredje man. Ett föravtal är endast bindande mellan makarna. I och med att ett föravtal inte har någon verkan mot tredje man, anses äganderätt till egendom inte kunna överföras genom ett föravtal, utan äganderättsövergången sker först vid bodelningen.

I 9 kap. 13 § 2 st. ÄktB här står det att avtal som makar i annat fall har ingått om kommande bodelning är utan verkan, om det inte utgör äktenskapsförord. Av detta kan utläsas att makar endast genom äktenskapsförord kan avtala om resultatet av en bodelning som ska ske i framtiden.

Sammanfattningsvis: Om ni en dag skulle skilja er kommer fjällstugan att ingå i en bodelning och fördelas er emellan med lika delar, trots att ni har skrivit i kontraktet att du äger 20 procent och din make 80. Om ni inte vill att stugan ska delas lika mellan er vid en eventuell bodelning så rekommenderas, med hänsyn till vad jag skrivit ovan, att ni avtalar om detta genom äktenskapsförord och inte genom föravtal. Äktenskapsförord ska enligt 7 kap. 3 § ÄktB här upprättas skriftligen, undertecknas av makarna samt registreras hos Skatteverket.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2748)
2021-02-26 Vad avses med personlig egendom?
2021-02-25 Avräkning av skulder vid bodelning
2021-02-25 återfå utgifter under äktenskap
2021-02-23 Får makar samäganderätt till varandras egendom efter ett äktenskaps ingående?

Alla besvarade frågor (89544)