Olika kontantinsatser vid husköp

FRÅGA
Samboavtal och/eller skuldbrev?Hej!Jag och min sambo ska flytta ihop i ett hus som vi köpt och ska äga hälfter var. Till saken hör att vi gått in med olika kontantinsattser som vi vid en eventuell försäljning vill få tillbaka var och en. När jag läser på om detta på internet tycks det vara vissa som påstår att den ojämna kontantinsatsen kan regleras i samboavtalet medan andra hävdar att det krävs ett skuldbrev för att vi ska få tillbaka vardera summa som vi gick in med till kontantinsatsen vid eventuell försäljning. Vad rekommenderar ni?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till lawline med din fråga!

Det finns olika sätt att lösa detta med kontantinsatser vid bostadsköp. Jag är av den uppfattningen av att det behövs både ett skuldebrev och ett samboavtal för att kunna fördela kontantinsatsen på ett korrekt sätt, vilket jag redovisar nedan.

När jag svarar på denna fråga antar jag att ni även kommer ha ett gemensamt lån på detta hus och att försäljningen kommer att ske vid en separation eftersom du nämner samboavtal, vilket är ett avtal som reglerar vilken egendom som ska ingå i en bodelning vid en separation.

Om man köper ett hus med olika kontantinsatser:

Eftersom ni är sambos så regleras förhållandet mellan er och huset i sambolagen (nedan förkortad SamboL). Vid en eventuell bodelning (om ni separerar) ska samboegendom räknas in enligt 12 § SamboL (här). Sambos gemensamma bostad är samboegendom enligt 3 § SamboL (här). Således ska värdet/vinsten på denna bostad som huvudregel delas lika mellan samborna efter det att skulderna som är kopplade till denna är avräknande enligt 14 § SamboL (här).

Av ovanstående information kommer då en sambo som gjort en större kontantinsats förlora pengar eftersom sambolagen inte tar hänsyn till hur samborna sköter fördelningen av kontantinsatsen. För att kunna lösa denna problematik anser jag (som nämndes i inledningen) att det behövs ett samboavtal och ett skuldebrev. Samboavtalet är ett avtal som stadgar att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i denna bodelning enligt 9 § SamboL (här). Ett skuldebrev fastslår att den ena parten är skyldig den andra parten för kontantinsatsen, alltså en viss summa så båda parterna med skuldebrevet har betalat lika mycket i kontantinsats. Om ni endast skulle skriva ett skuldebrev och inte ett kompletterande samboavtal kommer det bli så att den parten som är skyldig den andra för kontantinsatsen kan räkna av denna skuld innan en bodelning sker enligt 13 § SamboL (här). Exempel: Ni ska separera och har ett gemensamt lån på 1 miljon. Ni har även skrivit ett skuldebrev som gör att du är skyldig din sambo 100 000 kr. Således kan din sambo räkna av 500 000 kr (dennes del av lånet) medan du kan räkna av både din del av lånet och skuldebrevet, sammanlagt 600 000 kr. Detta gör att i slutändan kommer du erhålla mer av värdet/vinsten eftersom du även får avräkna din skuld via skuldebrevet.

Om ni då även skriver ett samboavtal som stadgar att sambolagen inte ska gälla för er bostad kommer det istället bli på det viset att ni kommer erhålla lika mycket vid en försäljning eftersom ni båda kommer äga bostaden gemensamt och det finns ett skuldebrev som gör att den ena parten är skyldig för kontantinsatsen.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag er att skriva ett samboavtal för att undvika sambolagens regler om likadelning. Till detta är det nödvändigt att upprätta ett skuldebrev som fastslår att den parten som har betalat minst vid kontantinsatsen är skyldig den andra så det blir jämnt fördelat.

Det som kan vara nackdel med denna lösning är om bostaden sjunker i värde eftersom då kommer fortfarande skulden via skuldebrevet vara oförändrad. Det som kan vara en lösning på denna problematik är om samborna reglerar hur stora delar de äger av bostaden. Dessa delar kan då spegla hur stor insats rent procentuellt som de lagt in som kontantinsats. Emellertid är detta alternativt inte aktuellt för er då du skriver att ni ska äga hälften var. Därför anser jag fortfarande att det bästa är således ett samboavtal med ett skuldebrev.

Om du vill läsa en bra och pedagogisk artikel om olika kontantinsatser vid bostadsköp länkar jag den här:

Artikel

Vi på lawline hjälper även att skriva skuldebrev och samboavtal, vänligen se länkarna nedan:

Samboavtal

Skuldebrev

Hoppas detta gav klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3064)
2022-01-28 Kommer min husvagn att ingå i sambodelningen vid en eventuell separation?
2022-01-27 Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?

Alla besvarade frågor (98704)