Olika kontantinsatser och betalning av renovering för sambos

Hej,

Min son och hans flickvän köper en lägenhet 50/50.

Min son har lite extra pengar som han kommer att betala renovering av badrum och kök, ca 250 tkr. Hans flickvän betalar inget av detta.

Hur reglera detta så att min son har detta tillgodo vid en separation eller försäljning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i din fråga utgå från att ni kommer ha ett gemensamt lån på denna bostadsrätt eftersom ni båda ska bo där. Jag kommer även utgå från att ni säljer med vinst om ni nu separerar.

Generellt om bodelning och samboegendom:

Eftersom denna fråga handlar om samboegendom blir sambolagen bli tillämplig (nedan förkortad SamboL; se här). I denna lag stadgas att en bodelning mellan samborna ska ske vid en separation om någon av dessa begär det enligt 8 § 1 st SamboL (se här), detta måste ske inom ett år från dess att samboförhållandet upphörde enligt 8 § 2 st SamboL (se här). Vid en bodelning ska endast samboegendom räknas in enligt 12 § SamboL (se här). Vad som utgör samboegendom är bland annat sambors gemensamma bostad enligt 3 § SamboL (se här). Om en bostadsrätt har köpts för att användas gemensamt är det således samboegendom och vid en ev. framtida bodelning ska värdet/vinsten på denna bostadsrätt som huvudregeln delas lika mellan samborna efter det att skulderna som är kopplade till denna är avräknade enligt 14 § SamboL (se här). Slutsatsen blir då att sambolagen inte tar hänsyn till om en sambo har gjort en större kontantinsats eftersom bostadens värde ska delas lika vid en bodelning, alltså en delning där varje sambo erhåller, efter en försäljning, 50 % netto efter ev. lån/skulder är avräknade. Enligt 9 § 1 st SamboL kan samborna emellertid avtala att en bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå (se här). Detta samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna. Notera att detta inte behöver registreras till någon myndighet.

Detta fall.

1. Skuldebrev med ett samboavtal:

Enligt det ovan skrivna kommer din son att förlora på en bodelning eftersom sambolagen inte tar hänsyn till kontantinsatsen/renoveringen. För att komma runt detta kan ni skriva ett skuldebrev som fastslår att din sons sambo är skyldig din son för insatsen/renoveringen så de kommer betala lika mycket för denna i slutändan. Detta skuldebrev måste emellertid kompletteras med ett samboavtal, alltså ett avtal att sambolagen inte ska gälla för bostadsrätten. Anledningen till detta är att du annars kan räkna av denna skuld till din son innan en bodelning sker enligt 13 § SamboL (se här).

2. Äga olika stora andelar med ett samboavtal:

Ett alternativ till ett skuldebrev är att din son och hans sambo äger olika delar av bostadsrätten och dessa andelar kan exempel spegla hur många procent som de lagt in som kontantinsats. Detta ska skrivas in i köpekontraktet när de köper bostadsrätten. Notera att även här måste ett samboavtal skrivas, annars kommer vinsten delas lika mellan er enligt sambolagen (se ovan).

Sammanfattning:

Det vanligaste sättet att reglera fördelning av vinst vid olika kontantinsatser är att skriva ett samboavtal för att undvika sambolagens regler om likadelning. Endast ett samboavtal är dock inte tillräckligt utan det finns kompletterande alternativ till detta avtal som jag redovisat ovan. Om de har ett gemensamt lån skulle jag anse att alternativ 1 är att föredra, eftersom det som sker är att din sons sambo blir skyldig din son för kontantinsatsen/renoveringen. I övrigt äger de lägenheten tillsammans och delar lika på vinsten vid en ev. upplösning av förhållandet.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”