Olika insatser i lägenheten - samboavtal?

FRÅGA
Min dotter ska flytta till gemensam bostadsrätt tillsammans med sin pojkvän.Min dotter satsar 1 miljon kronor och sambon 0 kr. Lägenheten kostar 3 miljoner kr.Antag att paret separerar om x antal år och att lägenheten har ökat i värde 40 %.Kan man i ett samboavtal skriva in att dotterna ska få ut 1 miljon + 40 % och att resterande vinst delas på hälften?Eller finns andra lösningar?mvh/Leif
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom lägenheten införskaffas för gemensam användning utgör den samboegendom. Detta innebär att om samboförhållandet tar slut och en bodelning görs kommer vinsten att delas lika mellan samborna, såvida inte parterna har avtalat om annat. Det låter därför som en klok idé att din dotter och hennes sambo på förhand reglerar hur en mer rättvis uppdelning av egendomen ska ske!

I ett samboavtal kan din dotter och hennes sambo avtala om att en bodelning inte ska ske överhuvudtaget eller att just lägenheten inte ska ingå i bodelningen. Genom att undanta lägenheten från bodelningen kommer sambolagens regler om likadelning inte att tillämpas.

Jag tolkar det som att din dotter går in med en miljon kronor kontant, och att din dotter med sambo sedan tar ett gemensamt lån på de resterande två miljonerna. En lämplig lösning är till exempel att din dotter äger två tredjedelar av lägenheten, och sambon äger en tredjedel. En eventuell vinst kommer sedan att fördelas enligt hur stor andel vardera part äger av bostaden.

Jag föreslår att din dotter och hennes sambo tar kontakt med sin bank, som kan hjälpa dem att komma fram till en ekonomisk lösning som båda känner sig nöjda med.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?