FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/03/2018

Olika hyror på annonsen och kontraktet, vilken hyra gäller?

Hej! Jag har fått en hyreskontrakt som är signerad med fel hyra. Hyran anges lägre i kontrakten. Vad är det som gäller? Är det hyresavtalet som gäller eller hyran som stod i annonsen på deras hemsida?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anbud och accept
Bestämmelser om avtal regleras i avtalslagen (AvtL). Vad som är gällande avtalsinnehåll bestäms enligt anbud-acceptmodellen. Modellen innebär att den som angivit ett anbud och den som accepterat innehållet av anbudet är bundna av det (1 § 1 st AvtL). Så fort anbudet har accepterats av motparten så har ett avtal upprättats.

Formkrav
Frågan är då när avtalet anses upprättats. Inom avtalsrätten utgår man från huvudregeln att avtal inte är underställt några krav på viss form, t.ex. underskrift eller skriftlighet (1 § 3 st AvtL). Endast i undantagsfall när det uttryckligen föreskrivits att avtal måste uppfylla vissa villkor för att det ska vara giltigt så kan man inte åberopa avtalsvillkoren innan de angivna villkoren faktiskt uppfyllts. Ett exempel är fastighetsköp där lagen ställer upp krav på bland annat skriftligt avtal. I andra fall kan parterna komma överens som ett delmoment att avtalet inte ska anses upprättat förrän båda parterna skrivit under det. Annars är ett muntligt avtal minst lika gällande om det inte finns villkor uppställda.

Det kan framgå av de allmänna hyresvillkoren eller det individuella hyresavtalet att en signatur från både dig som hyresgäst och hyresvärden är nödvändigt för att avtal ska anses föreligga. Detta är avgörande för i annat fall kan avtal redan ha upprättats när du tackat ja till lägenheten efter en eventuell visning eftersom att villkoren framgick av annonsen. Då utgör det skriftliga avtalet ni skrivit på endast ett bevis.

Misstag
Om ett avtal har fått ett annat innehåll än vad anbudsgivaren (hyresvärden i detta fall) hade som avsikt till följd av en felskrivning eller annat liknande misstag så är hen inte bunden till det felaktiga innehållet om motparten (du) insåg eller borde ha insett misstaget (32 § 1 st AvtL). Eftersom att du anger att hyresavtalet är tecknat med "fel" hyra och att den avsiktliga hyran dessutom stod med i annonsen tyder det på att du är medveten om felskrivningen.

Slutsats
Det är således hyran som stod i annonsen som är det du är bunden till och ska betala och hyresvärden är därför inte heller bunden till hyran som står i hyresavtalet eftersom att du insett misstaget.


Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare funderingar!
Vänligen

Ikram AsryRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning