Olika bestämmanderätt och utdelning i aktiebolag?

2016-08-31 i Bolag
FRÅGA
Vi ska starta aktiebolag. Kan den aktieägare som lägger in mest pengar äga minst aktier? Hur blir det då med ev utdelning?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Allmänt:
Aktiebolag regleras i aktiebolagslagen, (förkortas ABL). Huvudregeln är att alla aktier egentligen är lika mycket värda... Det framgår av ABL 4:1 och kallas för likhetsprincipen. Man kan dock bestämma genom bolagsordningen att aktier faktiskt är olika. Men det krävs att det framgår av bolagsordningen.

Olika mycket bestämmanderätt i företaget:
Först och främst bör ni fundera över vad det faktiskt är som skall skilja aktierna åt.
Ni måste nämligen skriva i bolagsordningen vad som skiljer de olika aktierna åt, samt hur många av varje slag det finns. ABL 4:2
Du nämner exempelvis utdelning, men även att den som betalar mest pengar ska äga minst aktier. Ett enkelt sätt att åstadkomma det är att ge aktierna olika röstvärde. Ett lägre röstvärde ger helt enkelt mindre bestämmanderätt i bolaget.

Ni kan exempelvis välja att ha A- och B-aktier där A-aktier har 10 röster på bolagsstämman, samtidigt som B-aktier enbart har en röst. A- och B-aktierna kan kosta lika mycket. Resultatet av det hela blir dock att på en bolagsstämma så måste B-aktieägaren ha 11 stycken B-aktier för att få bestämma över bolaget om A-aktieägaren har en aktie. Om A-aktieägaren och B-aktieägaren däremot har tio aktier var så kommer alltså A-aktieägaren ha 100 röster på bolagsstämman medan B-aktieägaren enbart har 10 och därför bestämmer A-aktieägaren helt.

Det här är alltså ett sätt som är ganska vanligt i bolag som gör att en aktieägare får betala mer men samtidigt får mindre att säga till om i företaget. Det får max vara tio gånger skillnad i röstvärdet, man kan alltså inte säga att A-aktien har ett röstvärde på 100 och B-aktien har ett röstvärde på 1. ABL 4:5.

Olika mycket utdelning:
Att justera att olika aktier skall ha olika rätt till utdelning är även det något som man kan bestämma i bolagsordningen på samma sätt. Här kan man exempelvis bestämma att A-aktien har rätt till full utdelning medan B-aktien endast har rätt till 30 % av utdelningen som en A-aktie har rätt till.

Man kan även bestämma att exempelvis innehavaren av A-aktierna skall ha företräde till en nyemission eller liknande, om det i framtiden kan verka möjligt att verksamheten skall utvidgas med ett större aktiekapital.

Mitt råd:
Läs Aktiebolagslagens 4 kap 1 § till 5 § och fundera på hur ni vill att aktierna skall skilja sig åt samt hur ni bäst uttrycker det i bolagsordningen, det måste nämligen framgå i den för att vara giltigt.
Man kan inte välja att på stämman dela ut olika mycket till olika personer om de har samma typ av aktier, det bryter mot likhetsprincipen.

Tyvärr kan jag inte ge fler råd än så här eftersom det finns väldigt många möjligheter som är helt beroende av era förutsättningar och ert mål.

Behöver du vidare hjälp med frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,


Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (662)
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?
2020-09-09 Får någon annan rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2020-09-07 kan man låna pengar från sitt AB?
2020-09-06 Får jag låna ut pengar ifrån mitt aktiebolag till sin före detta fru?

Alla besvarade frågor (84305)