Olika avtal som reglerar samma villkor

2019-12-01 i Avtal
FRÅGA
HejMin undran är vad som gäller i första hand. T ex om jag ingår ett avtal med ett företag som i sina villkor skriver att jag i vissa fall måste vara med att betala t ex rättegångskostnader, MEN företaget i ett mail senare skriver att dom i mitt ärende kommer att gå till domstol, men att inga kostnader kommer att belasta mig vare sig dom vinner eller förlorar. Om detta företag nu fakturerar mig rättegångskostnader fast dom i mail sagt att inga kostnader ska komma, vilket gäller: Avtalet eller mailet ?Mvh Michael
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De allmänna reglerna kring avtals ingående och giltighet regleras i avtalslagen (AvtL). Det finns även andra lagar som reglerar bestämmelser kring avtal i specialsituationer, ett exempel på detta vore avtal kring fastighetsöverlåtelse enligt jordabalken (4 kap. 1 § jordabalken).

Av informationen som framkommer av frågan kommer jag förutsätta att avtalslagen är tillämplig i detta fallet.

Jag tolkar frågan som att du ingick ett avtal med ett företag och att det som ett villkor i detta avtal stadgades att du i vissa fall skulle stå för eventuella rättegångskostnader. Efter att detta avtal ingåtts tolkar jag det som att företaget meddelade dig att du inte skulle behöva stå för några kostnader som rörde rättegången.

Vad krävs för att ingå ett bindande avtal enligt avtalslagen?

När det kommer till att ingå ett bindande avtal enligt avtalslagen ställs det i princip endast två krav, dels att det finns ett anbud, dels att personen som anbudet är riktat till ger en tydlig accept (1 kap. 1 § AvtL). Ett anbud kan man likställa med ett förslag eller erbjudande. En accept betyder att anbudstagaren ger ett jakande svar till anbudet. I detta fall har alltså företaget i fråga gett dig ett anbud som bland annat innehöll ett villkor som innebar att du i vissa fall kommer få betala för rättegångskostnader. Genom att godkänna detta har du givit din accept.

Finns det formkrav på hur en accept ska ges?

Det finns flera sätt en person gen ge en accept vid ett anbud. Det vanligaste är att man signerar sitt namn på ett kontrakt, men en accept kan också ges muntligt. Även så kallat "konkludent handlande" kan utgöra en bindande accept. "Konkludent handlande" innebär att man som anbudstagare agerar på ett sådant sätt som ger anbudsgivaren god anledning att anta att anbudstagaren har accepterat anbudet. Anledning till att man ofta väljer att ingå avtal skriftligen är för att kunna bevisa att ett avtal kommit till stånd.

Vad gäller när ett nytt avtal reglerar samma saker som ett äldre villkor.

Att företaget skriver i ett mail till dig att du inte behöver betala för eventuella rättegångskostnader kan ses som ett nytt anbud. Att du sedan tackar ja till detta eller agerar som att du accepterar dessa nya villkor kan ses som en accept. Eftersom det finns både ett anbud och en accept har vi nu ett nytt avtal. En huvudregel inom avtalsrätten är att ett nytt avtal som reglerar samma saker som ett äldre avtal har företräde.


Alltså: Förutsatt att samma villkor anses reglerade i båda avtalen, har det nyare avtalet företräde framför det äldre och du ska således inte behöva stå för några kostnader.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1255)
2020-03-29 Brytande av bodelningsavtal ger rätt till hävning
2020-03-29 Jag har två skriftliga rättshandlingar och ett muntligt avtal – vilket gäller?
2020-03-26 Giltighet av muntligt avtal avseende vem som är ägare till en hund
2020-03-26 Rätt att ångra ingånget avtal om försäljning av hund?

Alla besvarade frågor (78498)