Olika alternativ för sambor att trygga varandra för det fall att någon av dem avlider – särskilt om inbördes testamente

Hej!

Vad är det bästa sättet att trygga varandra om den ena parten går bort? Varit sambor i många år men

huset ägs av den ena parten. Inga gemensamma barn finns. Båda har särkullbarn.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I det följande förklarar jag först vilket skydd som redan samboende eller äktenskap kan ge er om någon av er dör. Därefter tar jag upp det i min mening bästa sättet för er att trygga varandra för enbart det fallet att någon av er dör. Under den tredje rubriken uppmärksammar jag ett till alternativ som står er till hands, men som jag inte skulle allmänt rekommendera. Slutligen följer en sammanfattning där jag ger ett kort svar på din fråga mot bakgrund av det jag sade tidigare.

Grundskyddet för makar och sambor

Det huvudsakliga skyddet för sambor när den ena sambon dör tillgodoses genom de begränsade bodelningsreglerna isambolagen (2003:376). I 18 § andra stycket sambolagen (2003:376) finns en särskild regel som garanterar att den efterlevande sambon kan få ut ett minimibelopp.

Ett sätt genom vilket ni skulle kunna ge varandra bättre skydd är äktenskap. En bodelning med anledning av att en av er dör kommer då att omfatta all egendom som inte är särskilt undantagen (s.k. enskild egendom), se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (förkortad ÄktB). Observera dock att giftermål har den nackdelen att bodelningsreglerna gäller även om ni separerar utan att någon av er dör, se 9 kap. 1 § ÄktB.

Makar tryggas vanligtvis också av en ömsesidig arvsrätt, men den är inte aktuell för er eftersom ni saknar gemensamma barn, 3 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (förkortad ÄB).

Inbördes testamente

Inbördes testamente är nog det bästa alternativet för att ni ska kunna trygga varandra, oavsett om ni förblir sambor eller gifter er. Ett inbördes testamente innebär att ni ömsesidigt testamenterar till förmån för varandra, dvs A testamenterar till förmån för B och B testamenterar till förmån för A. På det viset kan ni garantera att den av er som lever längst kan få hälften av den dödes egendom. Även om ni enligt 9 kap. 1 § ÄB kan testamentera all er egendom till varandra så bör ni dock räkna med att era arvingar kommer att kräva ut deras laglott, vilken kommer att vara hälften av den dödes egendom (7 kap. 1 § ÄB).

Det som kan vara värt att uppmärksamma vid ett inbördes testamente är att ni inte glömmer bort att ändra det om ni t.ex. skulle separera före någon av er dör.

Andra alternativ

Det finns vissa alternativ som på ett eller annat sätt kan vara sämre än ett inbördes testamente. Ett av dessa är att ni ger varandra samäganderätt till all egendom någon av er äger. Nackdelen med det alternativet är dock att ni rubbar ägandeförhållandena och att det kan kräva onödigt mycket arbete i jämförelse med t.ex. ett äktenskap.

Ett tredje alternativ är att ni tecknar livförsäkringar med ömsesidiga förmånstagarförordnaden, dvs A tecknar en livförsäkring där B är förmånstagare och B tecknar en livförsäkring där A är förmånstagare. Det enda som dock kommer att utgå då är försäkringsbeloppet, samtidigt som ni kommer att behöva betala en premie för försäkringen – som alla andra försäkringar. Vilka villkor som gäller för försäkringen beror dock mestadels på försäkringsavtalet. Vissa regler finns dock också i försäkringsavtalslagen (2005:104).

Bland tidigare svar på Lawline om livförsäkringar finns följande: Får mina efterlevande ut från samtliga livförsäkringar jag har? och Om livförsäkring ingår i avlidens kvarlåtenskap

Sammanfattning

Det bästa alternativet för er att trygga varandra för just det fallet att någon av er dör är ett inbördes testamente. Det innebär att ni ömsesidigt testamenterar till förmån för varandra.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med att trygga dig och din partner för det fall att någon av er skulle dö är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”