Olämpliga ageranden i rättssalen

2020-11-28 i Domstol
FRÅGA
Hej. Undrar varför målsman kan sitta med under hela rättegången och sedan peka ut den misstänkte efter att iakttagit denne hela tiden? Ingen vittneskonfrontation har skett tidigare.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då en minderårig person kallas till rättegång underrättas även personens vårdnadshavare om detta. En rättegång kan vara väldigt påfrestande på många olika sätt, för såväl den tilltalade (misstänkte) och den tilltalades familj, som för målsägande och dennes familj. Jag inte vad som har hänt under rättegången som du syftar på, mer än det du beskriver i din fråga, men det förvånar mig emellertid inte att vårdnadshavaren till målsäganden, som jag tror du menar, reagerar på ett starkt sätt. Beroende på vad det är för mål det handlar om väcks olika känslor och olika individer reagerar på olika sätt, vissa introvert och andra extrovert.

Det är i viss mån förvånande om situationen enligt din fråga är att vårdnadshavaren hela tiden utpekat den misstänkte och dessutom inte vid ett vittnesförhör. I rättegångsbalken (RB) framgår det att rättens ordförande ska upprätthålla ordningen vid rättens sammanträde och besluta de ordningsregler som behövs (5 kap. 9 § RB). Vidare får rättens ordförande utvisa den som stör ett sammanträde eller på något annat sätt uppträder olämpligt (5 kap. 9 a § RB). I propositionen till lagen beskrivs situationer som kan omfattas av olämpligt uppträdande, till exempel om någon skapar irritation genom att exempelvis viska, göra gester eller gå in och ut ur rättssalen. Om utpekandet har skett hela tiden kan det tyckas att rättens ordförande bör vidtagit åtgärder mot ifrågavarande person.

Är det däremot så att vårdnadshavaren iakttagit den misstänkte under rättegången och sedan vi ett tillfälle pekat ut personen ifråga är jag inte säker på om något hade kunnat göras angående detta. Det går inte heller att kontrollera eller förhindra var en person tittar eller vad personen iakttar under rättegången, då de flesta människor reagerar så olika under en så (för de flesta) ovanlig situation. Varken rättens ordförande eller säkerhetsvakter i rättssalen kan förhindra hur en person agerar, särskilt om det endast sker vid ett tillfälle. Det är istället något som i efterhand kunnat vidtas åtgärder mot, till exempel genom att rättens ordförande begär ordning i salen genom att tala om för personen att agerandet inte var lämpligt och att det inte får upprepas.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?