Olagligt med streaming om man inte vet om att det är piratkopierat material?

Hej,

Jag har några frågor angående piratkopiering. Jag kollade på en video och innan videon skulle starta kom det upp en "varningsskylt" där det stod att FBI utreder privatkopiering, vad man kan få för straff osv. Jag stängde då av.

Mina frågor:

1. Är det olagligt att kolla på piratkopierat material fast man inte vet om att det är det?

2. Räknas det som piratkopiering om man bara kollat?

3. Ponera att man kollar på en amerikanskt piratkopierad film, döms man enligt amerikansk eller svensk lag?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Är det olagligt att titta på piratkopierat material fast man inte vet om att det är piratkopierat?
De bestämmelser som aktualiseras av denna fråga finns i upphovsrättslagen (URL). Videor och filmer skyddas oftast av upphovsrättslagens 46 § och kallas då "framställningar". Detta ger den så kallade framställaren en ensamrätt till bland annat spridning, framställande, mångfaldigande och visning av videon/filmen. "Framställaren" är oftast företaget eller personen som producerat videon/filmen. Av denna reglering följer att det är brott mot dessa ensamrättigheter som är straffbara. Dock ger ingen av dessa ensamrättigheter rätten att hindra människor från att titta på framställningen. Det som däremot kan vara brottsligt är som nämnts att framställa eller med andra ord kopiera framställningen. Det som kan hända om man olovligen kopierar någon annans framställning är då att man begår ett upphovsrättsbrott enligt upphovsrättslagen.

Nedladdning och streaming
Det är framför allt olovlig nedladdning av videor/filmer är som olagligt. Dock kom det år 2017 ett avgörande från EU-domstolen som berör frågan om streaming. Enligt flera juridiskt kunniga kan denna dom tolkas på så sätt att streaming kan vara olagligt om man vet att det man tittar på är olovligen tillhandahållit, i brott mot upphovsrättslagstiftningen. Det krävs dock att man faktiskt är medveten om eller i varje fall har en stark misstanke om att det man tittar på är olagligt för att man ska ha begått ett brott. Det är inte möjligt att bli dömd för upphovsrättsbrott om man inte varit medveten om att det man tittat på var olovligen tillhandahållet.

Varningssymbolen från FBI
Du behöver inte vara orolig för att du blivit utredd eller att du blir utredd när denna symbol dyker upp. Symbolen utgör en sorts varning som är till just för att informera tittaren om att det är olagligt att begå upphovsrättsbrott. Den ska helt enkelt utgöra en sorts påminnelse och ha en viss avskräckningseffekt och den är mycket vanligt förekommande i introt till amerikanska filmer. Du behöver helt enkelt inte vara orolig bara för att du sett den.

Döms man enligt amerikansk eller svensk lag?
Denna fråga aktualiserar internationell straffrätt. Det jag kan säga på rak arm är att du knappast riskerar att bli utlämnad till USA endast för att du laddat ner eller streamat filmer, även om amerikanska domstolar har jurisdiktion (vilket bestäms i amerikansk lag, som jag inte känner till). Företag från USA har dock börjat anlita advokatbyråer i Sverige för att skicka ut kravbrev till nedladdare med hot om stämning. Eftersom att de i så fall agerar i Sverige är det då svensk lag som tillämpas.

Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000