Olagligt med romantisk relation mellan lärare och elev?

FRÅGA
Hej! Kan en lärare i Sverige inleda relation med sina elever, romantisk alltså?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det är inte olagligt för en lärare att inleda en romantisk relation med en elev över 15 år. Däremot finns det risker förenade med en sådan relation om den även är sexuell.

Brottet som kan bli aktuellt är "sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning" (6 kap 1 § 3 p Brottsbalken (1967:700) (BrB). Enligt bestämmelsen kan en person aldrig anses delta i en sexuell aktivitet frivilligt om denne utnyttjas, till följd av en beroendeställning, av gärningsmannen. För brottet krävs att läraren, i detta fall, ska ha använt sin auktoritet i syfte att få eleven att utföra sexuella handlingar samtidigt som ett maktförhållande har förelegat. Som exempel kan nämnas att läraren ska sätta betyg på eleven och att denne därmed utnyttjar situationen och således förmår eleven att inleda ett sexuellt umgänge med denne.

Om eleven däremot skulle vara under 15 år blir rubriceringen "våldtäkt mot barn" (6 kap 4 § BrB). Den som haft samlag med en person under 15 eller genomfört en handling som kan likställas med samlag gör sig skyldig till brottet, oavsett om våld förekommit eller inte. Om det skulle vara fråga om andra sexuella handlingar än samlag rubriceras brottet istället som sexuellt övergrepp mot barn (6 kap 4 § BrB).

Sammanfattningsvis kan konstateras att en lärare kan inleda en romantisk relation med en elev om denne är över 15 år men att det är förenat med risker vid fall relationen anmäls. De aktuella lagrummen som jag har nämnt är allmänt tillämpliga och gäller inte enbart för lärare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98704)