FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt13/06/2022

Olagligt att varna för kontrollanter i kollektivtrafiken?

Hej! Är det olagligt att "spåra" poliser eller ordningsvakter? Till exempel om en grupp som åker utan biljett i kommunaltrafiken skulle rapportera in varje gång de såg en polis/ordningsvakt till varandra med avsikt att undvika dem, skulle rapporteringen i sig kunna anses som ett brott?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag uppfattar din fråga som att “spåra” avser att meddela i grupper på sociala media att det finns en kontrollant på en specifik buss, tunnelbanelinje eller tunnelbanestation. Dvs att inga personuppgifter såsom namn eller bild sprids i samband med informationen. 

Finns det ett förbud? 

I nuläget finns ingen specifikt reglering som förbjuder att man rapporterar en polis, ordningsvakt eller kontrollant i sociala media. Det har funnits en motion om att förbjuda att varna för poliskontroller i trafiken (Motion 2017/18:1303 Förbud mot att varna för poliskontroll). Denna gick vidare till betänkande där den fick avslag och resulterade således inte i någon reglering som gör handlingen olaglig. 

Kan andra brott bli aktuella? 

Det är med andra ord inte förbjudet att varna personer som reser utan giltig biljett i kollektivtrafiken. Om ett brott skulle komma på fråga, skulle det kunna vara skyddande av brottsling (11 § kap. 17 Brottsbalken). Lagen säger att den som hjälper brottsling att undkomma kan dömas för skyddande av brottsling. Att inte betala för sin biljett innebär att man begår brottet ringa bedrägeri (9 § st 2 kap. 9 Brottsbalken). Det är dock en generös tolkning att tipsa om vart en biljettkontrollant befinner sig verkligen kan utgöra att man hjälper en brottsling komma undan. I lagtexten om skyddande av brottsling finns dock ett förbehåll som säger “Ansvar ska inte dömas ut om gärningen är att anse som ringa med hänsyn till gärningsmannens förhållande till den brottslige och övriga omständigheter” (11 § st. 5 kap. 17 Brottsbalken). Eftersom man i en grupp på sociala medier inte tipsar en enskild brottsling, torde förbehållet göra så att man inte kan dömas för att tipsa. 

Sammanfattningsvis

I Sverige finns det ingen lag som förbjuder att man varnar för kontrollanter i grupper på sociala media (förutsatt att inga personuppgifter om den enskilde kontrollanten lämnas). Det är inte heller troligt att brottet skyddande av brottsling kommer på fråga, eftersom ett tips inte är avgörande för att brottslingen kan fly undan och tipset har gått ut till allmänheten, inte den enskilde brottslingen. Kortfattat går det bra att tipsa i dessa grupper på sociala medier. 

Med vänlig hälsning, 

Liv StålhammarRådgivare