Olagligt att ta någons nyckel?

FRÅGA
Är det brottsligt om någon medvetet tagit din nyckel till ditt vapenskåp i syfte att sabotera.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framkommer att någon har tagit din nyckel, och din fråga rör om detta skulle kunna vara brottsligt. Enligt 8 kap. 8 § brottsbalken är det olagligt att olovligen rubba någons besittning, brottet brukar kallas för egenmäktigt förfarande. Brottsrekvisiten uppfylls om en person utan att tillgripa något rubbar någon annans besittning. Att "rubba någons besittning" kan exempelvis bestå i att avsevärt hindra någon från att använda något.

Så svaret på din fråga är ja, det är ett brottsligt beteende.

Hoppas du känner att du fick hjälp!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (617)
2020-07-30 Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?
2020-07-30 Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?
2020-07-28 Utlöser byte av lås något straffansvar?
2020-07-28 Förbjudet att låsa ute sammanboende?

Alla besvarade frågor (82613)