Olagligt att ställa sexuella frågor till omyndig?

FRÅGA
Hej!2 frågor.Är det olagligt att ställa sexuella frågor (t.ex vilken ställning hen tycker om eller vad får hen tänd, etc) till en person som är ej myndig? Är det olagligt att fråga om vad en person har mellan benen om hen är omyndig, för att man är nyfiken på deras identitet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Svaret regleras i brottsbalken (BrB).

Båda de situationer du beskriver skulle kunna utgöra sexuellt ofredande (BrB 6:10 2st). Ett "ofredande" är när man beter sig hänsynslöst och att det ska vara "sexuellt" innebär att beteendet typiskt sett ska kränka personens sexuella integritet. Dock måste kontexten beaktas, dels vem som är mottagare och dels vilket sammanhang som frågorna ställs (NJA 1997 s. 359). Att du ställer frågorna till en omyndig talar i båda fall för att det ska utgöra ett ofredande.

Vad gäller första situationen är jag relativt säker att det skulle ses som ett sexuellt ofredande eftersom sådana kommentarer typiskt sett kränker en persons sexualla integritet.

Vad gäller den andra situationen är jag mindre säker. Att fråga vad någon har mellan benen ser jag inte som nödvändigtvis av sexuell natur, som du själv säger kan det vara för att ta reda på någons biologiska kön. Här blir kontexten desto viktigare.

Sammanfattning

Jag kan dessvärre inte ge dig ett konkret svar på om handlingarna är olagliga. Båda är potentiellt olagliga men det beror på vem du frågar och i vilket sammanhang. Den första situationen är nog i de flesta fall olaglig medan den andra lämnar mer utrymme för bedömning.

Jag hoppas detta är ett någorlunda svar på din fråga. Du är självklart varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (445)
2021-10-26 Preskriptionstid vid sexuella övergrepp
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?

Alla besvarade frågor (96606)