Olagligt att spruta vatten på en polis?

2020-07-18 i Övriga brott
FRÅGA
Är det olagligt att spruta vatten på en polis med en vattenpistol?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga

Huruvida det är olagligt att spruta vatten på polis finns det inget klart svar på. Det man får göra är att gå igenom de diverse lagarna vi har för att senare undersöka ifall situationen går att tolka in i det specifika lagrummet.

Kap 17 Brb Behandlar brott mot allmän verksamhet, dvs de brott som kan aktualiseras när en hotar polis, eller hindrar polisens arbete.

Direkt här kan det påpekas att om polisen ser vattenpistolen som ett hot kan det anses utgöra ett brott enligt 17:1, samt 4:5 olaga hot.

Om vi ponerar att pistolen omöjligen kan ses som ett hotfullt vapen kan det ändå anses vara 17:2 BRB som brottsbelägger otillbörliga gärningar som kan anses hindra en polis från sin myndighetsutövning.

Man kan då ställa sig frågan vad myndighetsutövning betyder. Den vedertagna definitionen är att det endast rör sig om myndighetsutövning när polisen ( i det här fallet) faktiskt utövar sin lagbundna makt. Dvs tar något beslut, som t.ex arrestera någon.

Utöver dessa skulle det relativt lätt tolkas in som ofredande 4:7 Brb, D.v.s att man utsätter någon för störande moment, så kan det leda till brott.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (891)
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?
2021-01-12 Straffrättsligt ansvar för falskt larm

Alla besvarade frågor (88341)