Olagligt att skriva in någon i ideell förening utan samtycke?

2017-12-10 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Är det olagligt att någon skriver in mig i en ideell förening utan mitt samtycke?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om någon har skrivit in dig i en ideell förening utan ditt samtycke kan det vara fråga om brottet urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken). Den som obehörigen (utan tillåtelse), genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år.

Om brottet är att anse som ringa, döms för förvanskning av urkund (14 kap. 2 § brottsbalken).

En urkund är en handling som har betydelse som bevismedel. Om någon har skrivit på ditt namn på en handling vars syfte är att intyga medlemskap, kan det vara en urkund.

Kravet på att det ska vara fara i bevishänseende innebär att det förfalskade ska vara så likt en äkta urkund att det finns en viss sannolikhet att en förväxling kan ske eller att det förfalskade på annat sätt tas för äkta. Beträffande namnteckningar krävs inte att underskriften är så likt din äkta namnteckning att en förväxling lätt skulle kunna ske. Fara i bevishänseende föreligger ändå, eftersom den falska handlingen kan bli använd inför personer som inte känner till din äkta namnteckning. Fara i bevishänseende kräver vidare att urkundens användning med någon sannolikhet skulle medföra skada eller olägenhet. Faran måste ha förelegat vid förfalskningsåtgärden, dvs. när personen skrev in dig i föreningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?