FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott10/12/2017

Olagligt att skriva in någon i ideell förening utan samtycke?

Hej!

Är det olagligt att någon skriver in mig i en ideell förening utan mitt samtycke?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om någon har skrivit in dig i en ideell förening utan ditt samtycke kan det vara fråga om brottet urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken). Den som obehörigen (utan tillåtelse), genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år.

Om brottet är att anse som ringa, döms för förvanskning av urkund (14 kap. 2 § brottsbalken).

En urkund är en handling som har betydelse som bevismedel. Om någon har skrivit på ditt namn på en handling vars syfte är att intyga medlemskap, kan det vara en urkund.

Kravet på att det ska vara fara i bevishänseende innebär att det förfalskade ska vara så likt en äkta urkund att det finns en viss sannolikhet att en förväxling kan ske eller att det förfalskade på annat sätt tas för äkta. Beträffande namnteckningar krävs inte att underskriften är så likt din äkta namnteckning att en förväxling lätt skulle kunna ske. Fara i bevishänseende föreligger ändå, eftersom den falska handlingen kan bli använd inför personer som inte känner till din äkta namnteckning. Fara i bevishänseende kräver vidare att urkundens användning med någon sannolikhet skulle medföra skada eller olägenhet. Faran måste ha förelegat vid förfalskningsåtgärden, dvs. när personen skrev in dig i föreningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”