Olagligt att sitta/stå på staty vs. soptunna

Jag undrar om det är lagligt att sitta/stå på föremål som inte är tänkt för att sitta/stå, till exempel en soptunna eller platån för en staty på allmän plats så länge det inte är skyltat med att man inte får sitta/stå där?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med denna fundering!

Det som kan bli aktuellt i din fråga är brottet egenmäktigt förfarande (8 kap 8 § Brottsbalken). Du kan bli dömd för detta brott genom att hindra någon från att förfoga över sin egen egendom. Som riktlinje här gäller att saken i fråga inte utan svårighet ska kunna disponeras av besittaren (dvs. sakens ägare). I ett gammalt rättsfall från 50-talet förelåg egenmäktigt förfarande då en man på natten (utan lov) satt sig i en helt okänd persons olåsta bil för att sova. Högsta domstolen menade i rättsfallet att gärningen var att räkna som egenmäktigt förfarande då bilens verkligen ägare inte kunde disponera sin bil när mannen lagt sig i den för att sova.

Sett i ljuset av det sagda ovan är det enligt mig fullt möjligt att du genom att sitta/stå på en soptunna uppfyller kraven för egenmäktigt förfarande. I "soptunnefallet" är det ju fullt rimligt att argumentera för att du hindrar soptunnans verklige ägare från att disponera sin egen soptunna. Ägaren kan ju inte rimligtvis under tiden du sitter/står på soptunnan slänga sina sopor och därmed inte heller förfoga över sin egen tunna. Det blir ju i sammanhanget konstlat att göra skillnad på att sätta sig i en bil (som i rättsfallet ovan) vs. att sätta sig på en soptunna, då man i bägge fallen hindrar den verklige ägarens dispositionsrätt till sin egendom. Att sitta på en soptunna kan alltså vara ett möjligt brott.

Gällande statyn är väl rättsläget enligt mig något mera tveksamt och man måste nog här ställa sig frågan hur man egentligen som ägare förfogar över en staty. Om vi leker med tanken att du sätter dig på en sån där "klassisk" häststaty som står uppställd på ett torg för att "spexa", eller bara ta en rolig bild, är det enligt mig knappast troligt att gärningen utgör ett brott. Om man däremot tänker sig scenariot att en statys ägare ska utföra arbete på statyn torde du nog vara illa tvungen att flytta på dig. Ett ignorerande av en sådan uppmaning skulle enligt mig mycket väl tänkas utgöra egenmäktigt förfarande då du hindrar ägaren från att förfoga över sin egendom.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!
Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”