Olagligt att sälja minderårigas trosor?

hej lawline , jag har läst nyligen ett tråd vid flashback forum om en person som köper minderåriga trosor , är det lagligt enligt lag att göra så här ??!! begår man sexuellt brott om man t.ex säljer sin minderårig syster trosor utan att hon vet nåt ?? vad säger lagen , jag blev faktiskt förvånad när jag såg folk som säger att det är laglig så länge man inte köper sex . vad säger ni ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen du beskriver skulle troligen bedömas som brott i en domstol. De brott som ligger närmast till hands är sexuellt ofredande eller ofredande. Jag ska nedan förklara hur jag kommer fram till denna slutsats.

Det finns olika former av sexualbrott mot barn

Sexualbrotten finns i brottsbalken kapitel 6. Där finns ett antal brott som handlar om händelser som berör olika former av sexuella utnyttjanden av barn.

Att ha sex med barn under 15 år är överhuvudtaget inte tillåtet (6:4). Naturligtvis får man inte heller köpa sex eller andra sexuella handlingar av barn (6:9).

Det finns andra bestämmelser som förbjuder flera typer av sexuella handlingar mot barn som inte är samlag eller något som är jämförbart med samlag. Det finns straff mot sexuellt övergrepp mot barn (6:6), utnyttjande av barn för sexuell posering (6:8), sexuellt ofredande (6:10) och kontakt med barn i sexuellt syfte (6:10a).

Det är alltså fel att det bara skulle vara olagligt att köpa sex av barn. Det finns flera straffbestämmelser att använda på olika situationer.

Situationen du beskriver kan bedömas som sexuellt ofredande

Många av sexualbrotten har kravet att det ska ha skett någon form av sexuell handling med barnet eller att man förmått ett barn att medverka i en sexuell handling. Som jag förstår det är det inte något sådant som avses i ditt exempel.

Om vi bara ser till den situation som du beskriver: det vill säga att till exempel en storebror säljer sin lillasysters trosor utan att hon vet något eller har någon form av delaktighet i det kan handlandet troligen bedömas som sexuellt ofredande (6:10).

Den som genom handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat kränka personens sexuella integritet gör sig skyldig till sexuellt ofredande (6:10). Att sälja ett barns trosor är enligt min bedömning definitivt något som är ägnat att kränka ett barns integritet. Även om detta inte är den direkta avsikten är det något som "säljaren" åtminstone bör vara likgiltig inför. Detta talar för att situationen är straffbar. Även den som köper trosorna borde rimligtvis göra sig skyldig till brottet.

Generellt sett är straffbestämmelser som avser sexualbrott mot barn strängare än andra sexualbrott. Detta är i sig en faktor som talar för att en domstol skulle bedöma situationen du beskriver som brottslig.

Alternativ: ofredande

I den mån situationen inte skulle bedömas som sexuellt ofredande i en domstol kan det istället bli aktuellt med brottet ofredande (4:7). Situationen skulle kunna ses som ett hänsynslöst beteende som ofredar barnet så som regeln beskriver.

Sammanfattning

Min bedömning är alltså att situationen du beskriver troligen skulle klassas som sexuellt ofredande eller ofredande i en domstol.

Om du misstänker någon särskild person som utsätter barn för det du nu har beskrivit bör du göra en polisanmälan. Det kan du göra genom att ringa 114 14 eller genom att gå till närmaste polisstation. Mer information finns på polisens hemsida.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Klara SandrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”