Olagligt att lämna tonåringar hemma utan tillsyn?

2020-03-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej jag undrar om det e lagligt att lämna tre tonåringar hemma själva i några veckor, typ 2? Ålder på dom är:13, 14 och 16.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om hur länge och under vilka omständigheter man får lämna sina barn ensamma hemma regleras inte i lag, utan är snarare en fråga om barnuppfostran och moral. Det strider alltså inte mot någon lag att lämna tonåringar under två veckor.

Däremot kan frågan uppkomma om vårdnadshavarens ansvar och barnets bästa. Bestämmelser som rör förhållandet mellan vårdnadshavare och barn regleras i föräldrabalken (FB). Det som utifrån juridikens synvinkel kan sägas är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran, 6 kapitlet 1 § FB. Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs, 6 kapitlet 2 § 2 stycket FB.

Hur dessa bestämmelser ska uppnås och vad som är rätt respektive fel, är det inte reglerat om. Det är upp till vårdnadshavaren att bedöma hur denne på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.

Sammanfattning

Som jag ovan nämnt är det inte olagligt att lämna tonåringar hemma under två veckor. Det är vårdnadshavarens ansvar att besluta om detta. Det är dock viktigt att komma ihåg att vårdnadshavaren är ansvarig för att tillgodose barnets behov vilket man måste ha i åtanke vid ett sådant beslut.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82649)