​Olagligt att köpa sex men inte att ta betalt för sex

in man har varit otrogen. Han träffar en ensam kommande afghansk kille. Han ljuger och berättar inte sanning. Min man hade sex med honom hemma på min säng när jag var bortrest. Han har betalat för sex. Kan man åtala både min man och afghanska killen, och på vilka grunder?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta på vilka grunder du kan åtala dem båda för sexköp. Du kan nämligen inte åtala någon för att denne är otrogen.

Jag utgår ifrån att alla parter i din fråga är vuxna och att det är fråga om er gemensamma bostad.

Olagligt att köpa men inte att sälja sexuella tjänster

Tillämplig lag för att besvara din fråga angående att betala för sexuella tjänster är brottsbalken (BrB). I Sverige lyder lagen som så att det är olagligt att köpa sexuella tjänster (6 kap. 11 § BrB), det är däremot inte straffbelagt att ta betalt för sexuella tjänster.

Grund för åtal som kan göras gällande

Har din man skaffat sig en tillfällig sexuell relation och betalat för det, kan han alltså dömas för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år (6 kap. 11 § BrB). Det finns däremot ingen grund för att väcka åtal mot en person som tagit emot betalning för sexuella tjänster.

När det kommer till fall relaterade till sexköp är det svårt att lägga fram tillräcklig bevisning för att ett åtal ska väckas. Behöver du ytterligare rådgivning för att föra ärendet vidare är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen på info@lawline.se.

Väck endast åtal om du med säkerhet vet att köp av sexuella tjänster har skett

Eftersom du skriver att din man inte erkänt situationen vill jag slutligen bara påpeka för din skull att om situationen som du beskriver inte stämmer kan du åtalas för förtal (5 kap. 1 § BrB), om du sprider det vidare till andra i syfte att skada din man då det kan anses vara att peka ut din man som klandervärd i sitt levnadssätt vilket kan utsätta honom för andras missaktning.

Därför råder jag dig att enbart väcka åtal om du med säkerhet vet att din man köpt sexuella tjänster och att du på något sätt kan bevisa att du har skälig grund för ditt påstående (5 kap. 1 § 2 st. BrB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo