Olagligt att inte hjälpa annans döende husdjur?

2019-08-28 i Övriga brott
FRÅGA
En katt kan vara mycket värd, känslomässigt sett. Hen räknas som familjemedlemKör man ihjäl en katt, dödar man alltså en familjemedlem och bör straffas därefterMan kan inte värdera en katt i pengar precis som det inte går att sätta ett pris på ens dotter el sonMin katt blev ihjälkörd o slängd på en av grannars tomt, el så kröp han ditDenna granne hade upptäckt katten kl 6 på måndagmorgon 12 augusti men ringde intepolisen förrän efter kl 15 efter att hon kom från sitt jobb.Polisen rådde henne att köra katten till djursjukhuset vilket hon gjordeMen hade hon kört katten direkt på morgonen, hade han kanske klarat sigVar det ett brott att vänta så längeHade hon bara knackat på någon grannes dörr hade alla vetat vems katten var
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag beklaga förlusten av din katt, alltid väldigt sorgligt när sådant sker.

Din fråga gäller alltså huruvida det var ett brott av din granne – som upptäckt katten tidigt på morgonen – att vänta en hel dag innan hon agerade för att hjälpa din katt. Detta aktualiserar alltså bestämmelser som återfinns i brottsbalken (BrB).

Att skada husdjur utgör skadegörelse och djurplågeri

Även om det är mycket riktigt att människor knyter an till husdjur såsom katter och hundar på ett djupare vis än till annan egendom, betraktas dock dessa djur juridiskt fortfarande som just detta – lös egendom. I första hand utgör det därför skadegörelse mot djurets ägare att skada eller döda ett husdjur (BrB 12 kap. 1 §). I första hand är det emellertid bilföraren som kört över ditt djur som åsamkat denna fatala skada, inte din granne. Men om det hypotetiska påståendet att djuret hade kunnat räddas tidigare stämmer, finns utrymme att diskutera om din granne gjort sig skyldig till skadegörelse genom att agera så pass långsamt. Jag återkommer till detta under nästan rubrik.

Din granne kan möjligtvis ha gjort sig skyldig till det mer intuitiva brottet djurplågeri genom att vänta med att agera (BrB 16 kap. 13 §). Om grannen uppfattat att katten var skadad och led, kan det i någon mån betraktas som att grannen "utsatte" katten för ett otillbörligt lidande, genom att inte försöka åtgärda skadan. Emellertid är situationen mer komplicerad än så.

Inget generellt underlåtenhetsansvar i svensk rätt

I svensk straffrätt skiljer man på vad som är en handling och vad som är underlåtenhet att göra något. Begår någon ett brott genom en handling, exempelvis medvetet kör på en katt med sin bil, har denne i de allra flesta fall gjort sig skyldig till brott såsom skadegörelse och djurplågeri. Det skulle kunna hävdas att underlåtenhet att hindra att den brottsliga gärningen (skadan/lidandet) fullbordas, exempelvis genom att inte ringa till veterinär direkt, ska betraktas på samma sätt. Så är emellertid inte fallet i svensk rätt, det saknas nämligen ett generellt ansvar för var och att ingripa vid fara för egendomsskada (kattens hälsa) och djurs välmående (kattens lidande). För att underlåtenhet att agera i den situation du beskriver ska vara straffbart, måste en av tre saker gälla:

1. Underlåtenhet är kriminaliserat i den aktuella brottsparagrafen. Så är ej fallet för vare sig skadegörelse eller djurplågeri.

2. Det finns ett garantansvar, dvs. en skyldighet för din granne att agera för att hjälpa katten. Ett exempel på ett sådant garantansvar människor emellan är det ansvar att skydda sina klienter, som en fjällguide frivilligt åtagit sig i ett kontrakt. För fjällguiden är det brottsligt att underlåta att rädda sina expeditionsmedlemmar. Något sådant garantansvar mellan din granne och katt verkar emellertid inte föreligga.

3. Det är din granne som försatt katten i den positionen att den måste räddas. Alltså om det är din granne som även kört på katten tidigare, måste grannen därefter ingripa för att skydda katten. Enligt din beskrivning är detta emellertid inte fallet.

Trots att den långa väntetiden kan framstå som förkastlig rent moraliskt sätt, landar min bedömning i att din granne inte gjort något brottsligt. Hon hade helt enkelt inte något juridiskt ansvar att rädda kattens liv, trots att hon är införstådd i med vad som är i färd att ske.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (940)
2021-05-02 När kan åklagaren väcka åtal?
2021-04-30 Får man bära skjutvapen
2021-04-30 Griftefrid
2021-04-30 Kan hets mot folkgrupp bli aktuellt om det är en familj eller släkt som det hetsas mot?

Alla besvarade frågor (92054)